‘De komst van de kazerne is een ramp voor de open ruimte. De waterbom dreigt.’

Vlaamse bouwshift geldt niet voor Defensie

Schendelbeke. ‘Na jarenlange sluiting van kazernes over het hele land plant men nu de omgekeerde beweging: op bepaalde strategische locaties in België moeten “kwartieren van de toekomst” komen, om zo met een betere regionale spreiding, meer jongeren warm te maken voor een job bij Defensie’, meent Jonas Hanssens van het actiecomité Red De Godsbergkouter.

De provincie Oost-Vlaanderen is één van die regio’s waar men een kwartier van de toekomst ziet. Lokale besturen moesten hiervoor voor half maart hun kandidatuur indienen. In Oost-Vlaanderen werden twee kandidaturen ingediend. één door de stad Geraardsbergen en de andere door Aalter. ‘Lokaal politiek gelobby gaat zo boven een duidelijke politieke visie waar men het zogeheten ‘kwartier van de toekomst’ kan realiseren’, aldus Jonas Hanssens.

Bestaande militaire sites onbenut of herbestemd
Dit voorjaar nog keurde de Vlaamse regering de bouwshift goed. De bedoeling is om hiermee onnodig bijkomende open ruimte in te nemen, omdat deze open ruimte in het verstedelijkte Vlaanderen al sterk onder druk staat.  ‘Dit is net het tegenovergestelde wat met de huidige compromis op tafel ligt: in Geraardsbergen zou een aaneengesloten zone open ruimte worden opgeofferd, terwijl 20 km verder in Semmerzake een groot militair domein er onaangeroerd bijligt. De laatste militairen moesten er, tegen de wil van burgemeester Dierick in, vertrekken eind 2020. Nog 30 km verder ligt de militaire basis van Aalter, 214 ha groot, maar blijkbaar niet geschikt voor Defensie…’

‘De komst van de kazerne is een ramp voor de open ruimte. De waterbom dreigt. De stad Geraardsbergen heeft zich kandidaat gesteld om de ‘Kazerne van de toekomst’ te laten bouwen op haar grondgebied. Naargelang de plannen worden 70 à 80 ha herbevestigde  landbouwgrond (HAG) in één klap ingepalmd voor de realisatie van deze militaire basis.’

Julien Borremans

X