Laatste werkdag zorgjuf Patricia Van den Berghe ging niet onopgemerkt voorbij: “Een topjuf!”

Op de laatste schooldag voor de kerstvakantie werd in basisschool Klim-Op in Bavegem op bijzondere wijze afscheid genomen van zorgjuf Patricia Van den Berghe. Zij gaat met ingang van 1 januari op welverdiend pensioen.

“Onze school zal een warme en betrokken collega missen én een superjuf. De vele leerlingen die ze onder haar hoede kreeg, voelden zich bij haar echt gehoord en gezien. Ze was er voor hen”, vertelt directeur Jo Dedeurwaerder. “Veertig jaar geleden startte ze als stagiaire in de school en na een paar omzwervingen in andere scholen kreeg ze een vaste stek in Klim-Op. Eerst als juf in het vijfde leerjaar en de laatste tien jaar als zorgcoördinator voor de hele school. Met de hele school werd een musical in elkaar gebokst en alle leerlingen van de school traden voor haar op. Er was ook bezoek van oud-collega’s, oud-leerlingen, oud-studenten en ook haar dochters en kleinkindjes kwamen langs. Zelfs de coördinerend directeur-schepen was erbij. Echt leuk feest! Juf Patricia was een topjuf! Ze kan nu genieten van de vrijgekomen tijd, samen met het gezin en de kleinkinderen. Klim-Op zal haar enorm missen, maar iedereen hoopt dat ze regelmatig nog eens binnenspringt!”