Stadsbestuur schrapt doorgeeflening van €3,5 miljoen voor ambitieus sportcomplex KSV

Stéphan Bourlau: ‘Het is jammer dat dergelijk ambitieus project door ongezien amateurisme moet sneuvelen.’

Geraardsbergen. De stad Geraardsbergen heeft de doorgeeflening van 3,5 miljoen euro voor een ambitieus multifunctioneel sportcomplex aan de Molendreef geschrapt. Daarmee geeft het stadsbestuur Stéphan Bourlau (Het Alternatief) over de ganse lijn gelijk. Hij waarschuwde voor ‘de financieel wankele situatie’ en ‘het gebrek aan transparantie’ bij KSV. Raadslid Ilse Roggeman (N-VA) wil dat het stadsbestuur zich alsnog engageert voor de doorgeeflening. Ook Stephan De Prez (Open Vld) – schepen van Sport – plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van het project en benadrukt dat er andere beleidsprioriteiten zijn. Bovendien heeft de Raad voor Vergunningenbetwistingen de omgevingsvergunning voor het sportcomplex vernietigd. Daarmee lijkt het lot van dit project zo goed als bezegeld.

De nv Sportkring 2020 van Paul Waegemans heeft de ambitie om op de terreinen van KSV een multifunctioneel sportcomplex te bouwen. Minister van sport Philippe Muyters kende in de vorige legislatuur aan de nv Sportkring 2020 een investeringssubsidie toe van €568.136. Uiteraard zal dit bedrag niet volstaan om het project te financieren. Daarom werd er bij de stad Geraardsbergen een doorgeeflening gevraagd ten behoeve van €3.500.000 ter financiering van het multifunctioneel sportcomplex op de site aan de Molendreef. Of met de op hol geslagen inflatie dit bedrag zal volstaan, is zeer de vraag.

Vorig jaar ging de stad Geraardsbergen nog mee in het verhaal en schreef ze een som van 3,5 miljoen euro in het Meerjarenplan 2020-2025 in. De doorgeeflening houdt in dat de gemeente dan zelf het bedrag gaat lenen. Deze lening wordt dan met enkele bijkomende voorwaarden naar KSV doorgeschoven. Als nv Sportkring niet kan betalen, dan moet de stad Geraardsbergen de lening verder aflossen.

Raadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief)

Raadslid Bourlau krijgt gelijk
Raadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) waarschuwde vorig jaar in Nuus dat de stad een gevaarlijk precedent schept. ‘Ik stel me vragen bij de solvabiliteit van KSV. Ik weet uit goede bron dat de financiële situatie er allesbehalve rooskleurig is.’ Raadslid Bourlau waarschuwde voor ‘een financieel avontuur waar de gevolgen mogelijks niet te overzien zijn.’ ‘De stad Geraardsbergen kan zich een onderzoek besparen. De financiële situatie is er niet alleen weinig rooskleurig, maar ook weinig transparant… De financiële basis voor dit ambitieus project is meer dan wankel’, besloot hij. De voorman van Het Alternatief voegt er nog aan toe: ‘Het is jammer dat dergelijk ambitieus project door ongezien amateurisme moet sneuvelen.’

Raadslid Ilse Roggeman (N-VA) brak tijdens de laatste gemeenteraad nog een lans om de doorgeeflening toch in het meerjarenplan 2020-2025 op te nemen. ‘Indien de vergunning wordt verleend en de doorgeeflening in het meerjarenplan wordt vermeld, kunnen de werken sneller van start gaan om dit ambitieus plan te verwezenlijken. We mogen zeker niet vergeten dat door Sport Vlaanderen een subsidie van €568.163 is voorzien’, liet raadslid Roggeman zich ontvallen.

Ambivalente houding N-VA
Raadslid Bourlau betreurt de ambivalente houding van de N-VA. ‘Enerzijds wil de N-VA een miljoenenkrediet toekennen aan een project waarvan de financiële basis zowat onbestaande is. Anderzijds pleitte de N-VA begin oktober nog voor een sanering van de stadsfinanciën. Wat wordt het nu?’ vraagt de voorman van Het Alternatief zich af.

Filip D’Hose – bestuurslid van de N-VA – verklaarde in Nuus (8/10/2022) het volgende: ‘Voor prestigeprojecten en -evenementen tot meerdere eer en glorie van onze burgemeester was de voorbije jaren telkens wel (veel) geld te vinden. Maar om de toekomst van onze toekomstige generaties veilig te stellen was elke inspanning te veel. Meer nog, het is dankzij de Vlaamse Regering van Minister-President Jan Jambon en Minister van Financiën Mathias Diependaele dat Geraardsbergen een financiële levenslijn kreeg toegeworpen en in staat werd gesteld om de pensioenen van de statutaire ambtenaren te betalen… Indien de N-VA zou deel uitmaken van de volgende bestuursmeerderheid, dan zal een sanering van de stadsfinanciën één van haar prioritaire beleidspunten worden.’ ‘Als de N-VA consequent is met haar eigen woorden dan schrapt ze de doorgeeflening’, voegt raadslid Bourlau er aan toe.

Schepen van Sport Stephan De Prez (Open Vld)

Stephan De Prez schept duidelijkheid
Ook Stephan De Prez (Open Vld) – schepen van Sport – liet tijdens de laatste gemeenteraad duidelijk verstaan dat de doorgeeflening wordt geschrapt ‘omdat er nog steeds geen klaarheid is geschapen omtrent de vergunningsproblematiek van KSV’. ‘Bovendien zijn de financiële uitdagingen niet van de poes. Er zijn niet alleen de oplopende energiekosten en de exploderende inflatie, maar ook de kapitaalreserves om het project te financieren vormen een probleem.’ Daarmee geeft schepen Deprez aan op dezelfde golflengte te zitten dan raadslid Bourlau.

‘Ik denk niet dat het aan een stad is om in financiële avonturen te stappen’, geeft schepen De Prez nog mee.  Daarnaast wijst de schepen van Sport er nog op dat de stad Geraardsbergen de laatste jaren behoorlijk in sportinfrastructuur heeft geïnvesteerd. Hij verwijst daarvoor naar de nagelnieuwe sporthal op de Veldmuis. ‘Bovendien is de stad Geraardsbergen geïnteresseerd in buitensportinfrastructuur, zoals kunstgrasvelden. Geraardsbergen moet daarnaast ook investeren in een bovenlokaal sportinfrastructuurplan. Het bestuur moet zich niet meer gaan toespitsen op één maar wel op verschillende steden.’ Daarmee geeft Schepen De Prez aan dat er andere beleidsprioriteiten zijn.

Julien Borremans

Lees ook:

Doorgeeflening van stad van €3,5 miljoen voor KSV: boerenbedrog, belangenvermenging of goed bestuur?