Brandweerzone Vlaamse Ardennen verlengt mandaat zonecommandant Peter De Vijlder

Brandweerzone Vlaamse Ardennen heeft de mandaatverlenging van zonecommandant Peter De Vijlder uit Zottegem goedgekeurd. De verlenging geldt voor een periode van 6 jaar en garandeert daarmee ook de verderzetting van het huidige beleid.

“Ik ben zeer fier dat ik het vertrouwen geniet van de voltallige zoneraad, en zal mij de komende 6 jaar dus ook ten volle blijven inzetten in het verder uitbouwen van een brandweerzone waar de dienstverlening naar de burger toe centraal staat. De uitbouw van een kwaliteitsvolle, adequate en efficiënte hulp blijven hierbij onze kernwaarden. Daarnaast zal ik verder blijven inzetten op verbondenheid tussen al onze manschappen om deze doelen te bereiken. Ik zou nog willen toevoegen dat het oprecht een genoegen is om zonecommandant van de brandweerzone Vlaamse Ardennen te zijn, en te kunnen reken op al mijn 394 collega’s, of ze nu beroeps, vrijwillig, operationeel of administratief zijn. We doen dit immers allemaal samen.”

Ook de voorzitter van de zoneraad, burgemeester Marnic De Meulemeester van Oudenaarde, is tevreden over de samenwerking van de voorbije 6 jaar, en benadrukt dat de verlenging vlot is verlopen: “Het is de weerspiegeling van het vertrouwen dat we hebben in kolonel De Vijlder. Vanuit de zoneraad-en college is het immers onze prioriteit om een goed gecoördineerde veiligheidsketen te garanderen. Daarbij is het van cruciaal belang dat er een optimale samenwerking is tussen alle geledingen binnen onze brandweerzone en daarbuiten. We hebben hierbij alle vertrouwen in zonecommandant De Vijlder.”