N-VA Ninove betreurt beroep bij Raad van State tegen erkenning van De Burcht als archeologische site

Vorig jaar heeft N-VA minister Matthias Diependaele de middeleeuwse burchtsite aan het Paul de Montplein erkend als archeologische site.

Copyright N VA: Yves De Groote

Yves De Groote, kunstwetenschapper en bestuurslid N-VA Ninove “De meeste burchten of motteversterkingen aan de Dender zijn doorheen de tijd volledig verdwenen, maar in Ninove is dat niet het geval. In Vlaanderen zijn slechts een beperkt aantal motteversterkingen in dorps- of stadsverband bewaard en gelukkig is Ninove er één van. Het beschermen van archeologische opgravingen heeft als doel om belangrijke archeologische plekken in Vlaanderen aan te duiden en te behouden voor toekomstige generaties. Deze sites zijn onvervangbare bronnen, die van onschatbare waarde zijn voor onze kennis over het menselijk verleden. Vanuit N-VA Ninove waren we heel verheugd met de erkenning als archeologische site van de burcht aan het Paul de Montplein door minister Diependaele”.

Uit een recent antwoord op een schriftelijke vraag van Karolien De Roose, N-VA gemeenteraadslid, blijkt nu dat het Ninoofse stadsbestuur beroep heeft ingediend bij de Raad van State tegen deze erkenning.

Steven Vanden Berghe, voorzitter N-VA Ninove “De meeste steden en gemeenten zouden trots zijn op een erkenning als cultureel erfgoed. In plaats van dit te gebruiken om Ninove als toeristische trekpleister te promoten gaat het stadsbestuur in beroep bij de Raad van State en moet de Ninovieter dure juridische adviezen en procedures betalen. Op een infoavond bleek dat het overgrote deel van de buurtbewoners verheugd was over de erkenning als archeologische site van hun (achter)tuin. Slechts één buurtbewoner heeft bezwaar aangetekend tegen de erkenning.”

Yves De Groote “Het is betreurenswaardig dat het stadsbestuur geen enkel advies over het beroep heeft gevraagd aan de bevoegde stadsdiensten noch aan de Erfgoedraad. Dit dossier is eigenlijk symbolisch over het gebrek aan daadkracht in Ninove inzake erfgoed waarbij waardevolle gebouwen worden afgebroken of verloederd blijven”