Info voor professionelen over Zottegems Woonomgevingsplan

Zottegem verwacht in de komende jaren een toename van zowel het aantal 65- en 80-jarigen als van het aantal één- en tweepersoonshuishoudens. Om die reden zullen er ook meer aangepaste woningtypes nodig zijn: kleinere woningen, assistentiewoningen etc. Verwacht wordt dat er tegen 2040 in Zottegem 1.460 extra woningen nodig zullen zijn en om deze groei in goede banen te leiden, is het zgn. Woonomgevingsplan (WOP) in het leven geroepen. Dit plan geeft aan hoe de stad wil omspringen met woonverdichting en moet ervoor zorgen dat de juiste types woningen er op de juiste plaats in de stad komen.

Het WOP deelt Zottegem op in vier zones: de stadskern, de stadsrand, de verkavelingswijken en de woonlinten. Elke zone heeft haar eigen kenmerken (zoals de aanwezigheid van diensten en openbaar vervoer) en haar eigen karakteristieke uiterlijk waarmee rekening moet gehouden worden bij het inplanten van nieuwe woningen. Het Woonomgevingsplan voorziet ook kwaliteitseisen voor grote bouwprojecten. Tijdens een infoavond op dinsdag 18 april om 19u30 in het Administratief Centrum Sanitary (vierde verdieping) zal dit hele Woonomgevingsplan toegelicht worden voor de Zottegemse architecten en landmeters, notarissen en makelaars en andere professionals in de sector. Het is niet nodig op voorhand in te schrijven.