KARUS VZW STELT HAAR VOLTALLIG DIRECTIETEAM VOOR!

“We zijn erg verheugd om de nieuwe collega’s in KARUS te verwelkomen”, aldus Katlyn Colman, algemeen directeur. “KARUS is haar zorgstrategisch plan voor de toekomst aan het concretiseren. Dit legt de basis voor de creatie van een healing environment voor zorgvragers en medewerkers binnen en buiten de muren van KARUS. Daarbij kunnen we frisse energie en expertise goed gebruiken.”

KARUS vzw verwelkomde midden april 2023 drie nieuwe personen in haar directieteam:
Veerle Peelman (directeur patiëntenzorg), Gino Ameye (therapeutisch directeur) en Corine Cornet (personeelsdirecteur).

Samen met de huidige directie, Katlyn Colman, algemeen directeur, Elsie Porrez, financieel technisch en facilitair directeur en Dr. Jeremy Verbeke, medisch directeur, stappen ze de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg tegemoet.

KARUS MAAKTE RECENT HAAR MISSIE EN VISIE BEKEND.

KARUS staat voor passende zorg op weg naar herstel voor personen met psychische problemen en hun omgeving.

KARUS biedt multifunctionele trajecten aan met zorgprogramma’s met een gespecialiseerd behandelingsaanbod en een ondersteunend aanbod voor wonen en welzijn.

KARUS werkt samen met andere zorgactoren in netwerken. Dit kunnen we enkel waarmaken als we zorg dragen voor onze geëngageerde en bezielde medewerkers en artsen.

Kortom, de zorgvrager voelt : ‘IK KOM GOED TERECHT’. Een hartelijk onthaal, een comfortabel verblijf en een verzorgde verwijzing zijn cruciale aspecten van onze hulp- en dienstverlening.

DE BIJHORENDE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN MOETEN NU CONCREET VORM KRIJGEN.

KARUS wordt als GGZ-actor steeds breder en complexer. Om zorgzaam de toekomst tegemoet te gaan, werd de vorige functie van zorgdirecteur opgedeeld in twee functies: de directeur patiëntenzorg neemt het lijnmanagement op zich voor alle disciplines binnen de zorgequipes, de therapeutisch directeur staat in voor de therapeutisch inhoudelijke insteek intern en extern. Gino Ameye, momenteel zorgmanager bij KARUS, zal de rol van therapeutisch directeur op zich nemen. Veerle Peelman, voorheen directeur van het verpleegkundig en paramedisch departement in het AZ Sint-Vincentius Deinze, waagt de sprong naar de geestelijke gezondheidszorg en wordt de nieuwe directeur patiëntenzorg.

Samen met de medisch directeur vormen ze het zorgbeleidstrio binnen het directieteam en ten aanzien van de beleidsteams op niveau van de zorgprogramma’s. Alle directeuren van de Zorg staan samen met de algemeen directeur in voor goede externe samenwerkingsrelaties.

Het bouwen aan een duurzaam en zorgzaam personeelsbeleid voor geëngageerde en bezielde medewerkers legt het fundament voor de realisatie van de missie en visie vanuit onze waarden. Daarom is er een nieuwe functie van personeelsdirecteur gecreëerd, die zal worden ingenomen door Corine Cornet, voorheen personeelsdirecteur in het H. Hartziekenhuis in Mol.