OCMW-kinderopvang sluit in Oosterzele wegens “onpedagogische reacties

Tijdens een controle van Bambaloe (OCMW kinderopvang) in de Leeuwerikstraat stelden inspecteurs vast dat bepaalde veiligheidsrichtlijnen niet goed gevolgd werden en dat er onpedagogisch gereageerd werd in bepaalde situaties. De sluiting is met ingang vanaf maandag 8

De organisatie van de kinderopvang ligt in Oosterzele al een paar weken onder de loep. Het lokaal bestuur en andere overheden onderzoeken de situatie grondig. Bij een bezoek van de Zorginspectie zijn schendingen tegen de veiligheids-richtlijnen en het niet gepast reageren op situaties vastgesteld in een bepaalde opvanglocatie. Voor het lokaal bestuur staan veiligheid en het emotioneel welzijn van kinderen voorop. Daarom heeft het vast bureau vrijdag besloten om op die locatie geen kinderopvang meer te bieden vanaf maandag 8 mei 2023 en voor onbepaalde duur.

De Zorginspectie heeft de vier kinderopvanglocaties waarvoor OCMW Oosterzele optreedt als organisator bezocht. In het verslag van het bezoek aan groepsopvang Bambaloe staan zaken die niet door de beugel kunnen. Het OCMW heeft donderdagavond ook het bericht gekregen dat het Agentschap Opgroeien zich voorneemt om de vergunning van die locatie te schorsen. Het Oosterzeelse bestuur wil dat geen enkel kind een risico loopt en heeft daarom besloten om daar vanaf maandag 8 mei 2023 geen kinderopvang meer te bieden. Op dit moment is dat voor onbepaalde duur en dat tot er een beslissing van het Agentschap Opgroeien is.

Het gaat over een groepsopvang voor 15 kinderen. In de betrokken kinderopvang werden bepaalde veiligheidsrichtlijnen onvoldoende toegepast. Ook werd niet pedagogisch correct gereageerd in situaties waarin kinderen richtlijnen niet volgden. De draagkracht van een begeleider en de samenwerking tussen de begeleiders onderling was ook niet genoeg gegarandeerd. Die situatie betekent dat de ouders al zeker volgende week geen opvang voor hun kind hebben in Bambaloe. Helaas krijgt het OCMW op dit moment geen toestemming van het Agentschap Opgroeien om noodopvang te organiseren.

Schepen Els De Turck zegt : “Wij zoeken intussen volop naar oplossingen voor de ouders. De organisatie werkt intensief samen met de Vereniging van Steden en Gemeenten en overlegt ook continu met het Agentschap Opgroeien.

Medewerkers brengen nu de opvangnoden van ouders in kaart en bevragen andere opvanglocaties binnen en buiten Oosterzele om beschikbare plaatsen te vinden.”
Het lokaal bestuur onderzoekt ook hoe het een alternatieve gezinsopvang kan opstarten en tegen wanneer dat kan.

Oosterzele zet zich hard in om aan alle wensen en normen te voldoen om goede kinderopvang in alle locaties te bieden. Dat houdt ook in dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid neemt als een locatie niet voldoet. Het lokaal bestuur stelt daarnaast alles in het werk om de ouders te helpen.mei en voor onbepaalde duur.