Rode Kruis huldigt geslaagde cursisten, vrijwilligers en donors

‘Dank voor uw vrijwillig engagement’

Met speeches van Nele Bracke en burgemeester Johan Van Durme werden verdienstelijke vrijwilligers, donors en geslaagde cursisten extra in de kijker gezet. Er klonk veel waardering voor hen op de feestelijke zitting van Rode Kruis in de raadzaal van Oosterzele. Tijdens de proclamatie kregen ze een welverdiend eerbetoon.

Wnd. voorzitter Nele Bracke dankte het gemeentebestuur voor het ter beschikking stellen van de raadzaal en de gastvrijheid. ‘Al meer dan 50 jaar is het Rode Kruis sterk aanwezig in Oosterzele. Vrijwilligers bieden eerste hulpverlening tijdens evenementen, in Woon- en Zorgcentra in Merelbeke, waar er geen aparte Rode Kruisafdeling is, organiseren we vanuit Oosterzele een zorgbib. Vrijwillige lesgevers en simulanten van het Rode Kruis leren aan de lokale bevolking hoe ze gepast eerste hulp kunnen verlenen. In 2022 behaalden 15 inwoners van Oosterzele een eerste hulpbrevet. Vier keer per jaar organiseren we een bloedcollectie in GC De Kluize. In Merelbeke (waar geen aparte RK-afdeling bestaat) organiseert RK Oosterzele bloedcollecties. De voorbije twee weken werden pleisters verkocht, met de opbrengst wordt materiaal van de hulpdienst vernieuwd en lesmateriaal aangekocht. Na de covid pandemie hebben we de draad weer opgepikt. RK Oosterzele staat er. Op elke bloedcollectie verwelkomen we meer dan 150 bloeddonoren. De vele activiteiten worden ondersteund door een sterke ploeg vrijwilligers die er staat op bloedcollecties, in de zorgbib, in eerste hulpposten en op evenementen. Het voorbije jaar mocht de afdeling een tiental nieuwe vrijwilligers verwelkomen, het aantal groeit maand na maand verder aan’, speechte de heel bevlogen en vlotte Nele Bracke. Bezield. Enthousiast. Vurig. Overtuigend.
Nele Bracke had veel woorden van lof voor ex – voorzitter RK – Oosterzele Mathieu Lagaet. ‘Je hebt jarenlang de verschillende onderdelen van de afdeling samengehouden. Je hield samen met de penningmeester de afdeling gezond. Dé schakel tussen het lokale niveau en de andere geledingen van het Rode Kruis, de regio en de provincie. Je was en bent het levende geheugen van RK – Oosterzele. In 2020 gaf je de fakkel door. Het waren en zijn grote schoenen om te vullen. Mathieu, dank je wel’.
Traditiegetrouw mocht secretaris Katty De Praeter (blijft altijd rustig en beheerst, empathisch) de namen proclameren van de verdienstelijke bloeddonoren, vrijwilligers en van de geslaagde cursisten.
Eric, 53 jaar vrijwilliger
Nele Bracke (flink op dreef) bracht een schitterend eerbetoon en hulde aan Erik Courtyn, inmiddels 53 jaar actief in het Rode Kruis Oosterzele. Sinds 1970 is hij in de ban het Rode Kruis. In vijf decennia die volgen heeft hij alle RK – watertjes doorzwommen. Indrukwekkende staat van dienst. We overvliegen zijn activiteiten: actief in hulpdienst, bij vorming, bij de aangepaste vakanties, was ondervoorzitter. Hij helpt nog altijd mee bij de bloedcollecties. Erik, dank voor het engagement en inzet.
Ook burgemeester Johan Van Durme gaf een opmerkelijke speech. ‘Het werk van het Rode Kruis is levensbelangrijk. Stichter Henry Dunant kan nooit hebben vermoed dat de organisatie zo belangrijk zou zijn. Wereldwijd. Ook in Oosterzele. De medewerkers van het RK zien hun medeburgers graag, weten dat een helpende hand wonderen kan doen. Mijn respect is groot. Het Rode Kruis valt niet meer weg te denken uit onze samenleving, uit ons dorp, uit ons straatbeeld. Uw engagement, uw solidariteit, uw sociale bewogenheid maakt van Oosterzele een gemeente waar het goed is om te wonen, te leven. We zullen blijven ijveren voor steun aan het Rode Kruis. Het helpen van nood kan op veel manieren ingevuld worden. Verzorging, een toegereikt hand, een vriendelijk woord, met materiaal, en nog niet het minst met  bloed, de meest directe wijze om leven door te geven. Het Rode Kruis verdient erkenning, dwingt respect af’, speechte burgemeester Johan Van Durme die steevast vleugen humor inlast in zijn toespraken. Hij wees meermaals op het grote belang en uitte zijn waardering voor het Rode Kruis Oosterzele. De feestelijke zitting werd afgesloten met een verzorgde receptie, er heerste snel een gemoedelijke sfeer. We mogen wel fier zijn op Rode Kruis Oosterzele, één van de succesrijkste verenigingen in Vlaanderen inzake bloedinzamelingen. Rode Kruis Oosterzele is én blijft in goede doen. (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle).