Door dramatische cijfers kinderarmoede roept Vooruit noodtoestand uit en wil expertise bundelen

Geraardsbergen. Naar aanleiding van het alarmerende nieuws over de hoge kinderarmoede in Geraardsbergen (Zie artikel Nuus: Geraardsbergen heeft na Zelzate de hoogste kansarmoede van Oost-Vlaanderen) en het tekortschietende stedelijke beleid, roept Vooruit, de socialistische oppositiepartij, de noodtoestand uit. Vooruit pleit voor een gezamenlijke inspanning om alle experten in het veld samen te brengen en een doortastend actieplan te ontwikkelen met de nodige financiële middelen om kinderarmoede aan te pakken.

Naar aanleiding van de alarmerende cijfers over de kinderarmoede die recent in een artikel in Nuus verschenen, trekt Vooruit aan de alarmbel: ‘De kinderarmoede in Geraardsbergen is onaanvaardbaar hoog en vereist onmiddellijke actie. Het stedelijke beleid heeft tot nu toe gefaald in het aanpakken van deze problematiek. De cijfers zijn sinds het aantreden van OCMW-voorzitter Larmuseau in 2012 in stijgende lijn tot de recordhoogtes. De coalitie van Open VLD en CD&V hebben de afgelopen jaren er dan ook een « erezaak » van gemaakt om de toegewezen middelen van de stad Geraardsbergen aan het OCMW niet uit te geven. Dit laat zich vandaag voelen in een falend beleid, waarbij vooral onvoldoende financiële middelen worden toegewezen aan belangrijke projecten. Het beleid van Open VLD en CD&V is een pleister op een houten been’, aldus Stijn De Bock, Politiek Secretaris Vooruit Geraardsbergen.

‘We moeten dan nu de noodtoestand uitroepen en alle beschikbare expertise bundelen om een daadkrachtig actieplan te ontwikkelen en te implementeren.’

In reactie op deze uitdagingen heeft Vooruit een aanzet van een ambitieus actieplan opgesteld dat zich richt op concrete en praktische maatregelen om kinderarmoede en energiearmoede aan te pakken. Enkele van de voorgestelde acties omvatten:

  • Financiële steun voor kwetsbare gezinnen: Vooruit stelt voor om een gemeentelijk fonds op te richten dat financiële steun biedt aan gezinnen met kinderen in armoede. Dit fonds zal gezinnen helpen bij het bekostigen van essentiële uitgaven, zoals schoolbenodigdheden, medische kosten en voedsel.
  • Schoolondersteuningsprogramma’s: Om kinderen uit kansarme gezinnen extra ondersteuning te bieden, zal de gemeente gerichte programma’s op scholen implementeren. Deze programma’s omvatten bijles, mentorschap en sociale ondersteuning om ervoor te zorgen dat elk kind gelijke kansen krijgt in het onderwijs.
  • Voedselhulp en schoolmaaltijden: Richt voedselbanken op en implementeer een programma voor schoolmaaltijden om ervoor te zorgen dat kinderen gezonde maaltijden krijgen, zelfs buiten de schooluren en in de schoolvakanties.
  • Energie-efficiënte Woningen: Met het oog op energiearmoede zal de gemeente investeren in renovatieprogramma’s om woningen energie-efficiënter te maken. Deze initiatieven zullen het energieverbruik verminderen en lagere energiekosten opleveren voor gezinnen in armoede.
  • Toegang tot internet en technologie: Zorg voor toegang tot internet en technologie in openbare ruimtes, bibliotheken of scholen, zodat kinderen uit kansarme gezinnen hun schoolwerk kunnen doen en digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen.
  • Beroepsopleiding en werkgelegenheid: Ontwikkel programma’s voor beroepsopleiding en werkgelegenheid om ouders te helpen een stabiel inkomen te verdienen.
  • Het is van essentieel belang dat dit actieplan niet alleen een loze belofte blijft, maar een tastbare en meetbare verandering teweegbrengt in het leven van gezinnen in armoede.
  • Vooruit roept de stad Geraardsbergen op om de urgentie van deze problematiek te erkennen, experts in het veld aan te stellen om concreet deze principes uit te werken, onmiddellijk te handelen en zo een krachtig en gecoördineerd actieplan te ontwikkelen.
  • Vooruit gelooft dat deze uitdagingen alleen kunnen worden overwonnen door samen te werken met lokale organisaties, scholen en andere belanghebbenden. Het bundelen van expertise en middelen zal resulteren in een robuust en effectief plan dat de stad Geraardsbergen op weg zal helpen.

Lees ook:

Geraardsbergen heeft na Zelzate de hoogste kansarmoede van Oost-Vlaanderen