Gebouwen Beauprez dan toch uiteindelijk verkocht

Grimminge. Het is intussen duidelijk dat de gebouwen van Beauprez verkocht zijn aan de vzw de Okkernoot. Daarmee lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen aan het tumultueus parcours van de afgelopen jaren, waarbij de uitbaters verschillende keren in opspraak kwamen. Momenteel loopt nog steeds een gerechtelijk onderzoek tegen de uitbaters van Beauprez.

De gebouwen van Beauprez Service Residentie en Senior Resort De Kloef in Grimminge stonden al een tijdje in de vitrine, maar de verkoop kon niet doorgaan omdat de bouwvergunning werd vernietigd en de regularisatievergunning werd betwist. Maar aan de slepende procedure is nu een eind gekomen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB) heeft in een arrest van 25 mei 2023 de regularisatievergunning opnieuw vernietigd, omwille van een gebrekkige watertoets. Maar vanuit het Milieufront Omer Wattez (MOW) hebben we vernomen dat een gunstig advies voor het toekennen van een regularisatievergunning dan toch door de provinciale omgevingsambtenaar zal worden verstrekt.

Vermoedelijk heeft dit de koper over de streep getrokken. In het arrest van de RvVB staat duidelijk te lezen ‘dat het gebouwencomplex onder opschortende voorwaarde werd verkocht, aan een partij die een gemeenschapsvoorziening, in de welzijnssector, zal uitbaten. Van zodra de omgevingsvergunning zou worden verleend, zal de eigendom overgaan.’ Of daarmee een einde komt aan de lijdensweg, is nog niet helemaal duidelijk, want uit de omgeving van Het MOW hebben we vernomen dat tegen de nieuwe vergunning van de deputatie opnieuw in beroep kan worden gegaan. Of dit zal gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk.

Door de verkoop van de gebouwen heeft Beauprez haar activiteiten in de Klakvijverstraat moeten stoppen en heeft de zetel van de onderneming overgebracht naar een privéadres in Viane.

Uiteindelijk toch een omgevingsvergunning
De voorgeschiedenis van de regularisatie kent een meanderend verloop: eind 2013 ondernam Beauprez Service Residenties een serieuze uitbreiding. Deze uitbreiding werd in 2014 door de stad Geraardsbergen vergund. Hetzelfde jaar bevestigde de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen die vergunning. Vervolgens werd ze in 2016 vernietigd. Daarop gaf de deputatie in 2017 een nieuwe vergunning die door de Raad van Vergunningsbetwistingen in 2018 werd ingetrokken.

In 2020 werd een regularisatievergunning voor de nieuwe vleugel van het gebouw door de stad Geraardsbergen goedgekeurd en na beroep door de deputatie in hetzelfde jaar bevestigd. Begin 2022 werd de vergunning vernietigd, waarna de deputatie de regularisatievergunning opnieuw verleende. Die vergunning werd opnieuw bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen betwist, maar in mei zette de Deputatie het licht op groen, waardoor aan Beauprez een omgevingsvergunning wordt verleend voor de regularisatie van het uitbreiden van de serviceresidentie Beauprez met 35 nieuwe flats.

Turbulente geschiedenis
Daarmee lijkt voorlopig een eind te zijn gekomen aan de turbulente geschiedenis van Beauprez. Vorig jaar haalde Beauprez het nationale nieuws toen verschillende bewoners uit de assistentiewoningen werden geëvacueerd. Omdat de zorg onvoldoende was, werd eind juni 2021 de erkenning van Residentie Beauprez ingetrokken, maar werd een doorstart gemaakt als cohousingproject Alegria. De opvolging van de bewoners leek noodzakelijk, wat onvoldoende gebeurde. De flagrante overtredingen van de erkenningsvoorwaarden werden ook al in 2020 vastgesteld. De inspectieverslagen waren vernietigend.

In maart 2022 werd Beauprez Service Residenties onder toezicht geplaatst van een voorlopig bewindvoerder. Daarmee kwam de leiding van de vennootschap in handen van de bewindvoerder. Wordt zeker vervolgd.

Julien Borremans