Trammelant in de Cultuurraad. Raymond Wauters reageert.

Geraardsbergen. Sinds enkele maanden bereiken ons berichten van binnen de Raad van Bestuur van de Cultuurraad dat er onenigheid is. Intussen hebben vijf bestuursleden hun ontslag ingediend. Volgens Raymond Wauters – waarnemend voorzitter – zijn de bestuursleden om privéredenen vertrokken, maar volgens anderen zit er een serieus haar in de boter. In het artikel ‘Trammelant in de Cultuurraad: tweedracht of storm in een glas water?’ (Nuus 22/08) gaan we daar dieper op in en laten de verschillende partijen aan het woord.
Het artikel stelt waarnemend voorzitter van de Cultuurraad Raymond Wauters teleur. ‘Een (geheel) aangename leeservaring is het niet geworden’, stelt hij. Daarom wil Raymond Wauters graag reageren.:

  1. Ik blijf er bij, dat de ontslagen in 4 van de 5 gevallen overwegend om privé overwegingen zijn ontstaan;
  2. Je bewering over ‘onenigheid & verdeeldheid’ blijft voor wat de huidige Raad van Bestuur (RvB) betreft volslagen onjuist & onterecht, en is voor wat de vorige samenstelling van de RvB aangaat, qua informatie m.i. slechts op misnoegen van enig oud-lid terug te voeren;
  3. Ten aanzien van de ‘bronnen binnen de Raad van Bestuur (over het gebrek aan transparantie), herhaal ik hier – zoals ik je ook zei afgelopen maandag – dat die bronnen pertinent onjuist zijn in hun beweringen ter zake;
  4. Daarnaast had ik graag wat méér terug gelezen van de uitvoerige toelichting die ik jou afgelopen maandagavond gaf;
  5. En tenslotte komt onze teleurstelling vooral voort uit de ontgoocheling in je bijdrage niet méér een evenwichtige weergave van ‘journalistiek hoor en wederhoor’ te lezen.

Ik dacht dat we met wederzijds respect de gevraagde toelichtende informatie in ons gesprek met elkaar hadden uitgewisseld, en had dan ook verwacht méér van onze feitelijke, weerleggende argumentatie in je weergave te lezen.

Jammer, vind ik, dat dit de neerslag is geworden van ons onderhoud. Niettemin zullen wij (met een klein, maar sterk team) in de huidige RvB vol overtuiging doorwerken, om ál onze socio-culturele verenigingen mee te nemen in ons enthousiasme, om mét hen hún Feestjaar een Grandioze Glans te geven.

Wij denken met hún positivisme en ónze constructieve attitude uiteindelijk een nieuw platform van cultuur betrokken leden voor de raad van bestuur van de Cultuurraad te kunnen creëren.

N.V.D.R.: Het ongenoegen binnen de Raad van Bestuur van de Cultuurraad is niet te herleiden tot één bron. Bovendien gaat het niet om losse roddels. Integendeel! Verder willen we over onze bronnen van binnen de Raad van Bestuur en wat ze ons aanleverden niet uitweiden.
Of de bijdrage al dan niet evenwichtig is, laat ik aan de lezer over, maar ik wil toch een citaat uit het artikel meegeven dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: ‘Vervolgens haalt waarnemend voorzitter Wauters een aantal documenten boven waaruit blijkt dat de besteding van de middelen heel transparant verloopt. De helft van het budget gaat naar de viering van vijftig jaar Cultuurraad, terwijl de andere helft wordt besteed aan vorming voor de aangesloten verenigingen ter ondersteuning van hun werking.’

Julien Borremans

Lees ook:

Trammelant in de Cultuurraad: tweedracht of storm in een glas water?