Volgens Groen moet de kazerne in Schendelbeke tegen 2029 operationeel zijn

Schendelbeke. Groen Geraardsbergen kon belangrijke documenten inkijken wat betreft de komst van de kazerne in Schendelbeke. De kostprijs van het project bedraagt 218,8 miljoen euro en nog een 5 miljoen euro voor het verwerven van de gronden. De kazerne zou tegen 2029 moeten klaar zijn. Voor de rest blijven heel wat vragen onbeantwoord. Daarom kant Groen zich tegen dit project.

 Groen Geraardsbergen heeft documenten kunnen inkijken die geleid hebben tot de beslissing om “het kwartier van de toekomst” in Schendelbeke te lokaliseren. Aanvankelijk waren er twee kandidaten: Aalter (Ursel) en Geraardsbergen (Schendelbeke). ‘De ligging, de bereikbaarheid en het wervingspotentieel waren doorslaggevende criteria om Geraardsbergen voor te stellen als locatie’, aldus Groen.

Men baseert zich hiervoor op de werkzaamheids- en werkloosheidsgraad. Men speculeert op het aantal laaggeschoolden dat mits een bijkomende opleiding een job kan vinden. ‘Hoeveel laaggeschoolden denkt men te rekruteren? Wat is het profiel van de mensen die mogelijks zouden kunnen tewerkgesteld worden? Welk aandeel aanwervingen garandeert men voor de plaatselijke bevolking? Het zijn vragen die niet worden beantwoord’, meent Patrick Franceus (Groen).

Te veel vragen blijven onbeantwoord
De kostprijs van het project wordt – volgens Groen – geschat op 218,8 miljoen euro. Voor het verwerven van de gronden moet nog eens 5 miljoen euro extra worden opgehoest. De kazerne zou tegen 2029 moeten klaar zijn. Wat met de N460 zal gebeuren is niet helemaal duidelijk. Zal de N460 de verhoogde mobiliteit aankunnen (transport, woon-werkverkeer personeel, toegankelijk voor zware voertuigen, …)? Zal er ook rekening gehouden met aangepaste fietsinfrastructuur? Het zijn vragen die nog moeten worden beantwoord.

‘Bij de evaluatie heeft men geen rekening gehouden met de nabijheid van een woonzone, het natuurreservaat “Moenebroek”, het landschappelijk en voor de landbouw waardevol gebied, en het recreatiegebied de Gavers’, aldus Groen.

‘Hoe worden de lawaaihinder en het respecteren van de privacy ingeschat?’  Schendelbeke mag dan al geen voorbehouden luchtruim hebben, het betekent niet dat dit in de toekomst onmogelijk is. Drones die boven het oefenterrein vliegen blijft een optie.

Heel wat vragen blijven onbeantwoord. Daarom zet groen voor de komst van de kazerne in Schendelbeke het licht op rood. ‘Naar ons aanvoelen heeft men bovendien onvoldoende gezocht naar alternatieve locaties die minder problemen geven’, besluit Patrick Franceus.

 

Julien Borremans