Gemeentebestuur Erpe-Mere organiseert dodehoeklessen voor kinderen uit basisscholen

Op 25 september 2023 organiseert het gemeentebestuur Erpe-Mere een derde keer dodehoeklessen voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van Erpe-Mere. De eerste twee lessen vonden reeds plaats op 18 en 19 september. Het gemeentebestuur organiseert de lessen in samenwerking met de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede en een vrijwilligersteam van TLV, beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek.

De verkeersveiligheidscampagne ‘Veilig op Weg’ van TLV vormt de basis van deze infosessies. Dit project wil aan jongeren tussen 10 en 12 jaar een aantal tips geven over hoe ze verkeersveilig moeten omgaan wanneer ze met een vrachtwagen worden geconfronteerd. Het aspect ‘dode hoek’ is hier sterk aanwezig.

De lessen vinden plaats op domein Steenberg waar de leerlingen een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte volgen. In het theoretisch gedeelte krijgen de kinderen een film te zien, waarin de gevarenzones aan de hand van reële verkeerssituaties worden toegelicht. De scholieren maken in de film kennis met de 4 eenvoudige vuistregels van de campagne. De vuistregels vormen de rode draad in het gehele pedagogische concept van ‘Veilig op Weg’ .

Na de theorie gaan de kinderen naar de parking naast de sporthal, waar ze praktische tips krijgen, opnieuw gefocust op de vuistregels. Zo gaan ze één voor één achter het stuur van een vrachtwagen zitten om op die manier een beter inzicht te krijgen in de beperkingen waarmee een chauffeur, qua zichtveld, wordt geconfronteerd. Dit praktische gedeelte wordt gegeven door mensen van de lokale politiezone Erpe-Mere/Leden en vrijwilligers van Transport en Logistiek Vlaanderen.

“Veiligheid in het verkeer bestaat ook in het aanleren mogelijk gevaar in te schatten. Dergelijke opleidingen zijn eye-openers waarmee we onze kinderen op jonge leeftijd sensibiliseren. Het enthousiasme van scholen is dan ook groot”, zegt burgemeester Tom Van Keymolen. “Met onze dodehoeklessen willen we onze kinderen nog beter wapenen om zich met de fiets in het verkeer te begeven. Hoe meer ervaring ze opdoen, hoe beter ze situaties in het verkeer kunnen inschatten”, vult Dries Hostens, schepen voor jeugd aan.

 

Voor meer info:

Gemeente Erpe-Mere – dienst Communicatie – Vereena Colpaert – Vereena.colpaert@erpe-mere.be – 053 60 34 08 – 0473 60 39 00

De campagne zelf wordt gecoördineerd door Transport en Logistiek Vlaanderen, beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek. Transport en Logistiek Vlaanderen bereikte in 2001 een akkoord met haar zusterorganisatie Transport en Logistiek Nederland, om het project ‘Veilig op Weg’ naar Vlaanderen te halen. ‘Veilig op Weg’ in Vlaanderen wordt gesponsord door Volvo Trucks Belgium, Van Hool NV en Randstad die respectievelijk een motorvoertuig, een oplegger en een chauffeur ter beschikking stellen. Sinds september 2011 sponsort ook TVM Verzekeringen de campagne; BP sinds 2015.

Voor meer info

  • over het project kan je terecht op www.tlv.be .
  • over de dodehoeklessen in Erpe-Mere kan je terecht bij Hendrik Brantegem, stafmedewerker veiligheid van gemeentebestuur Erpe-Mere (hendrik.brantegem@erpe-mere.be of 053 60 34 11)