©RV - Simulatie Abdijsite

Start werken aanleg nieuw Abdijplein op 2 oktober

Op 2 oktober start de aanleg van het nieuwe Abdijplein langs de Kloosterweg. De komende 7 maand wordt de zone volledig heringericht tot een aangenaam verblijfsplein met respect voor de historische omgeving.

Voorbereidingen afgerond

De archeologische opgravingen in de werfzone (van oktober 2022 tot april 2023) zijn achter de rug. De resultaten kan je raadplegen op

de website van de stad: www.ninove.be/pleinabdijsite
de website van Solva: www.so-lva.be/projecten/ninove-kloosterweg

Intussen is de omgevingsvergunning rond, werd een deel van het plein overgedragen naar het openbaar domein, zijn de werken aanbesteed en de aannemer aangesteld. De komende 7 maanden zal de zone volledig heringericht worden. Start is de aanleg van de riolering, een bufferbekken en de nutsleidingen. In laatste fase worden de verhardingen en de nieuwe trappenpartij naar de hoofdinkom van de kerk aangelegd. In het voorjaar van 2024 zou het plein moeten afgewerkt zijn!

©Sophie Richez – Burgemeester Tania De Jonge

Burgemeester Tania De Jonge is bijzonder fier op de realisatie van dit project. “We creëren niet alleen een mooi plein aan de hoofdingang van onze prachtige Abdijkerk, we maken ook ruimte voor ontmoeting. Dit kadert ook in onze stadsontwikkelingsvisie, waar hard gewerkt wordt aan verduurzaming, nieuwe vormen van mobiliteit en de bouw van nieuwe meergezinswoningen op vuile en verlaten plekken in onze stad. Het is dan ook belangrijk om ruimte te maken voor nieuwe ontmoetingsplaatsen en plekken te creëren voor kleinschalige evenementen.”

©Sophie Richez – Wouter Vande Winkel, Schepen van openbare werken en mobiliteit, leefmilieu en klimaat, energie en nutsvoorzieningen

Ook schepen van openbare werken Wouter Vande Winkel is heel tevreden dat de werken van start gaan. “Het plein aan de Abdijkerk wordt een prachtige verblijfsruimte waar het historisch erfgoed maximaal tot zijn recht komt.”

Fasering

2 oktober: start werken. Vanaf dan is de zone tussen Dam, Kerkplein en de Abdijstraat de werfzone voor de aanleg van het nieuwe plein en is er geen doorgang meer mogelijk, ook niet voor voetgangers en fietsers! Deze werken zullen ongeveer 7 maanden duren (tot in het voorjaar van 2024).
2 – 13 oktober: aansluiting op de riolering in Dam, waardoor deze tijdelijk plaatselijk afgesloten wordt en de rijrichting van Dam tussen Geraardsbergsestraat en Bleekstraat omgekeerd wordt. Op de omleidingswegen zal parkeerverbod ingesteld worden
13 oktober – 27 oktober: nutswerken in de Kloosterweg en op het Kerkplein. Deze zullen gefaseerd uitgevoerd worden, doorgaand verkeer op het Kerkplein blijft mogelijk.

Werken handelskernvernieuwing

Gelijktijdig met de start van deze werf worden er in oktober 2023 ook nutswerken uitgevoerd in de binnenstad ter voorbereiding van de vernieuwing van de handelskern in 2024. De dienst mobiliteit stemt beide projecten op elkaar af voor het afleveren van signalisatievergunningen, het instellen van parkeerverbod en het bepalen van omleidingen.