Zottegemse Orvalisten met quiz voor ‘Stappen naar een droom’

Op vrijdag 20 oktober organiseert de Zottegemse quizploeg De Orvalisten (Jan, Sven, Evert, Tom en Bjarne) in het stedelijk Ontmoetingscentrum Velzeke aan de Provinciebaan 275 voor de derde keer een eigen quizavond. De deuren gaan open om 19u30; de eerste vraag wordt gesteld om 20 uur. Zowel de meer geroutineerde als de gelegenheidsquizzer kan deelnemen aan deze algemene kennisquiz (D-niveau) voor ploegen van maximum vier personen. Het deelnamegeld bedraagt 20 euro per ploeg. Inschrijven kan door middel van een e-mail naar orvalistenquiz@telenet.be.

Nadat de opbrengst van de eerste en tweede editie van deze quizavond respectievelijk ging naar Lichtpunt (verdeling van voedselpakketten voor kansarmen) en Bollé Bollé (steun aan ontwikkelingsprojecten in Tanzania), wordt deze derde Orvalistenquiz ingericht ten voordele van het ‘Stappen naar een droom’-project waarmee Astrid Campens uit Zottegem zo’n 130.000 euro wil inzamelen voor de aankoop van een staprobot die dan in het Kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent zou kunnen gebruikt worden om haar dochter Ella en andere patiëntjes die verlamd zijn aan de onderste ledematen ingevolge een ongeval of ziekte (tumor), de kans te geven om weer te leren stappen.