Actieweek in Zottegemse stationsbuurt: geen incidenten

Zoals u in een vroeger NUUS-artikel reeds kon lezen, pakten de lokale politie en de NMBS-veiligheidsdienst Securail ter gelegenheid van de voorbije Week van de Mobiliteit (van 16 tot 22 september) zichtbaar uit met een verhoogde aanwezigheid en extra controleacties in de omgeving van het station van Zottegem om op die manier het veiligheidsgevoel van pendelaars en andere treinreizigers te verhogen.

Terwijl Securail vooral de fietsenstallingen in het oog hield, werden vanuit de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem extra agenten ingezet om in het station zelf toezicht te houden. Daarbij werd iedereen – vooral jongeren die er al eens graag blijven rondhangen – aangemaand om de doorgang naar de stationstunnel vrij te houden voor doorgaande treinreizigers. Ook werd toegezien op de naleving van het rookverbod in de stationsomgeving en op het correct doven en weggooien van sigaretten(peuken). Uiteindelijk werd over de gehele week één pv opgemaakt aangaande een gsm die op de grond gegooid werd en vuur vatte. Daarnaast werd een onderzoek opgestart met betrekking tot een jongere die drugs en een grote hoeveelheid cash op zak had. Verder vielen er geen grote incidenten te noteren, zo wordt meegedeeld.

Burgemeester Evelien De Both die het heeft over “een veilige stationsomgeving als een cruciale component van een doordacht mobiliteitsplan én van een gezond stadscentrum”, is tevreden dat de politie vooral enkel waarschuwend te werk moest gaan. Toezicht in de stationsomgeving zal deel blijven uitmaken van de reguliere werking van de politiediensten.