SONY DSC

Boeren in gesprek met premier Alexander De Croo in Brakel

Een kolonne tractoren trok zaterdagnamiddag naar de Brakelse markt om een gesprek aan te gaan met premier Alexander De Croo.

De problemen en de grieven werden er op tafel gelegd en er wordt gekeken naar het voorzitterschap binnen Europa van België om iets in beweging te krijgen.

De eisen van de boeren zijn gekend: Het stikstofdecreet ligt nog zwaar op de maag van deze sector . Industrie en landbouw worden niet gelijk behandeld, landbouwgrond moet men agrarisch houden, vrijhandelsakkoorden moeten worden gestopt, eerlijke prijzen en administratieve vereenvoudiging.

Er waren toespraken van o.m.  Dominiek Nachtergaele (Boerenbond) en Frederik Backaert ( landbouwer in Michelbeke)  maar ook van het ABS  – Algemeen Boerensyndicaat met P. De Swaef . Deze laatste sprak over een algemene vervalsing van de cijfers als het over ammoniak en stikstof gaat. ‘Ik heb vele studies en rapporten gelezen maar wat er ons wordt wijs gemaakt tart alle verbeelding.”

Landbouwers komen in gans Europa op straat en in elk land zijn er eigen specifieke problemen. Het is alleen in Vlaanderen en Nederland dat er veel wordt gediscussieerd over stikstof terwijl dit probleem in andere landen gewoon niet bestaan.   

Premier Alexander De Croo zei dat Vlaanderen en Nederland zeer dicht bevolkt zijn waar  natuur, landbouw en industrie een plaats moeten hebben.  Heel wat landbouwers namen het op de korrel dat natuurgebieden steeds meer uitbreiden  wat de naburige landbouw meer  en meer onder druk zet.  Het waren ook heel wat jongere landbouwers die in Brakel aanwezig waren die vragen om een toekomst en zekerheid. De voortdurende nieuwe normen en regels maakt het dat veel landbouwers geen rechtszekerheid meer hebben en dat is toch het minste dat men moet hebben wil men een toekomst verder uitbouwen!