Welke kerken blijven “kerk” in Oosterzele?

unnamed (69)

Oosterzele, 25/09/2017 –  De kerkelijke overheid heeft aan het Oosterzeelse gemeentebestuur een “Kerkenbeleidsplan” overgemaakt waarin bepaald wordt welke parochiekerken nog “kerk” zullen blijven en welke parochiekerken op korte of op lange termijn hun deuren zullen gaan sluiten voor kerkelijke erediensten. (HDK, foto’s L.A.M.P)

De kerkelijke overheid heeft aan het Oosterzeelse gemeentebestuur een “Kerkenbeleidsplan” overgemaakt waarin bepaald wordt welke parochiekerken nog “kerk” zullen blijven en welke parochiekerken op korte of op lange termijn hun deuren zullen gaan sluiten voor kerkelijke erediensten. Het dekenaat Oosterzele omvat De Sint-Martinuskerk in Balegem, De Sint-Gangulphlus en Sint-Anscharius kerken in Oosterzele, De Sint-Christoffelkerk in Scheldewindeke, De Sint-Bavokerk in Gijzenzele, De Sint-Agathakerk in Landskouter en de Sint-Amanduskerk in Moortsele.

Welke kerken blijven open voor kerkelijke erediensten?

Daarvoor is het wachten op de beslissing van de gemeenteraad (27 september) van Oosterzele, maar algemeen wordt aangenomen dat de Sint-Gangulphlus kerk van Oosterzele  de rol van centrumkerk zal vervullen. Verder zullen de andere parochiekerken ofwel op kortere termijn (binnen 5 jaar) nog wel beperkte erediensten vervullen, en andere parochiekerken op langere termijn geen kerkelijke erediensten meer vervullen.  Wat de nieuwe bestemming is van deze parochiekerken, dat is vooralsnog koffiedik kijken…

Wat eraan vooraf ging:

De lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden hebben van de Vlaamse overheid de opdracht gekregen om samen een globaal kerkenbeleidsplan op te maken voor de gemeente Oosterzele.  Het kerkenbeleidsplan vindt zijn oorsprong in de conceptnota van minister Bourgeois: Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk, van 24 juni 2011. In hoofdstuk 111 oplossingsrichtingen schrijft de minister in punt 3.1 over Het uitwerken van een lange termijnvisie op de toekomst van de parochiekerken door de lokale actoren. De minister schrijft in punt 3.4 dat hij extra voorwaarden zal inbouwen voor het verkrijgen van subsidies voor onderhouds- of restauratiepremies voor beschermde en niet-beschermde kerken.

Het opmaken van deze visie en het vastleggen ervan in een gemeenteraadsbesluit, is opgenomen in de voorwaarden voor het behandelen van subsidie- en restauratiedossiers voor beschermde en niet-beschermde kerkgebouwen. Naast het bestaan van een lokaal kerkenbeleidsplan als voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies, zijn er evenwel nog andere redenen waarom het aanbevolen is een plan op te stellen. De toekomst van de parochiekerken is een dermate gevoelig thema dat noopt tot eensgezindheid. Die eensgezindheid kan er enkel komen als resultaat van doorgedreven lokaal overleg in een sfeer van respect en vertrouwen. Een kerkenbeleidsplan kan daarnaast dienen in allerlei beleids- en beheersplannen, waaronder de meerjarenplanning van kerkfabrieken en gemeente.

(Herman De Knijf, foto’s L.A.M.P.)

 

Herman De Knijf — foto’s L.A.M.P

X