Initiatief 1 euro maaltijd bewierookt

foto kbo keuken.jpg

Oudenaarde, 05/10/2017 – Deze week loofde het Kinderrechtencommissariaat het  1 euro maaltijd – initiatief van OCMW Oudenaarde als middel ter bestrijding van de kinderarmoede.

OCMW Oudenaarde wordt als voorbeeld van een goede aanpak voorgesteld, terwijl het kinderrechtencommissariaat de aanpak van minister Homans niet de juiste vindt. Minister Homans wilt de 1 euro maaltijden alleen aanbieden via de sociale restaurants. Maar dat werk niet blijkt uit het onderzoek van de kinderrechter: “Wie wil inzetten op gezonde voeding voor kinderen sluit je best aan bij de leefwereld van de kinderen. Scholen lijken hiervoor de beste partners. Goedkope maaltijden aanbieden heeft ook alleen maar zin als er een breder beleid is rond omgaan met armoede zoals  beheersing van de schoolfacturen.”

Het kinderrechtencommissariaat bezocht een aantal projecten, waaronder ook het project in Oudenaarde dat 1 euromaaltijden aanbiedt zonder subsidies van Vlaanderen en dat project werd wel als goed bevonden. Stefaan Vercamer, OCMW-voorzitter: “Het was voor ons van in den beginne duidelijk dat de 1 euromaaltijden via de scholen moesten aangeboden worden. Oudenaarde heeft 17 basisscholen in 13 deelgemeenten. Dan kan je dat niet georganiseerd krijgen om de kinderen die 1 euromaaltijd in één sociaal restaurant in het centrum aan te bieden. Dat gaat niet. Wij hebben er voor geopteerd om dat in de scholen zelf te doen en te kaderen in een bredere aanpak zoals ook huiswerk- en opvoedingsondersteuning, beperkte schoolfacturen, goedkopere inschrijving muziek- en tekenacademie, slechts 1/3 van het lidgeld bij sport- en culturele activiteiten,….  En dat werkt wel.”

Alle kinderen uit gezinnen met een OK-pas (een inkomen beneden de Europese armoededrempel) kunnen er een beroep op doen (1366 gezinnen in Oudenaarde) en de kinderen hoeven hun vinger niet op te steken. Alles wordt automatisch geregeld tussen de school, de ouders en het OCMW. Stefaan Vercamer: “We hebben onze manier van werken voorgesteld aan Homans, maar kregen toch geen subsidies. We hebben dan beslist het zelf te doen met als doelstelling dat minstens 20% meer kinderen een warme maaltijd op school zouden gebruiken. Na drie maanden haalden we al ruimschoots onze doelstelling.”

Momenteel gebruiken al meer dan 150 kinderen een 1 euro maaltijd in Oudenaarde  en het OCMW van Oudenaarde heeft ondertussen ook een samenwerking met Delhaize en Colruyt om kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben op een goedkope manier de ingredi ënten te bezorgen voor kindvriendelijke en gezonde maaltijden.