Nieuwe partij in Geraardsbergen: Het Alternatief

dddd.jpg

Geraardsbergen, 15/10/2017 – Stephan Bourlau is lijsttrekker.  Intussen is hij al 11 jaar gemeenteraadslid en vijf jaar provincieraadslid. Ook was hij drie jaar OCMW-raadslid. (AM)

“Ik vond dat de tijd rijp was om met een eigen beweging van start te gaan”, verduidelijkt Stephan. “Los van een moederpartij. We kunnen een unieke stijl ontwikkelen die de belangen van alle lagen van de bevolking ter harte wil nemen. En ook inzet op het dierenwelzijn. De huidige partijpolitieke cultuur   kreeg veelal een negatieve bijklank. Vooral willen we een democratische vernieuwing waar veel burgers naar uitkijken.” Het partijprogramma wordt verder ontwikkeld en zal in de eerste helft van 2018 bekend gemaakt worden. “Onze kleuren, blauw en geel, verwijzen naar onze eerder rechtse ori ëntering en het noodzakelijk respect voor de rechten en plichten voor de oudere en nieuwere bewoners. We zijn geen protestbeweging maar staan kritisch tegenover het huidig beleid met de torenhoge schuldenlast. Het ‘ons kent ons’ vriendjes- en achterkamerpolitiek willen we veranderen in een rechtlijnige rechtdoor-rechtaan politiek. Dat is wat anders dan hetgeen kiezers ervaren dat men hen terug laat stikken na de verkiezingen,” verduidelijkte Stephan Bourlau. Bij de voorstelling kon  Voorzitter Bourlau een viertal kandidaten voorstellen. “Er zijn zeker nog kandidaten, zelfs huidige raadsleden, die de rangen willen versterken. Enkele kijken nog even uit of ons project wel degelijk van start gaat. Zeker is dat er belangstelling is en komt voor de nieuwe beweging. Graag trekken we mensen aan uit de verschillende deelgemeenten, met frisse idee ën, kennis van zaken en engagement. Want onze enige belofte is dat we onze stad en alle burgers welvarender willen maken op alle vlakken. Want er is zeker nood aan een alternatief,” kijkt de nieuwe beweging al vooruit.

Meer info: www.hetalternatiefov.be

 Armand Matthijs.

X