Lezersbrief – Quo Vadis Bpost

De laatste tijd bevindt onze post zich in zwaar weer. Eerst was er het nieuws dat er problemen opgedoken waren bij de overname van het Amerikaanse bedrijf   Radial, blijkbaar hebben bepaalde mensen zaken over het hoofd gezien bij de   doorlichting van de firma zodat er enkele lijken uit de kast gevallen zijn,   te weinig marktaandeel ,hoge kosten voor de   verzekeringen van   het personeel aldaar .Gevolg scherpe beursdaling

Dan kwam er de melding dat de brievenpost een grotere daling in volume   vertoonde   dan voorzien was met als gevolg dat CEO Van Gerven een ballonnetje opliet met de verklaring dat de postbode   niet meer alle dagen zou langskomen tenzij de klant er meer wil voor betalen.Direct het kot te klein bij de vakbonden en politiek .Veli Yüksel( CD&V) verklaarde in de krant dat Bpost zijn monopoliepositie misbruikte   door verschillende tarieven te hanteren .Wat een hypocrisie zeg ,het zijn juist de politici die er voor gezorgd hebben dat nieuwe spelers op de postmarkt enorme zware voorwaarden opgelegd kregen (na 5 jaar moest reeds gans het grondgebied bestreken worden ,(TBC post Vlaamse post) daar mag je donder opzeggen dat dit op vraag was van de vakbonden .

Tot op heden   heeft de post hier te lande het geluk gehad dat de   vermindering in volume van de briefwisseling zeer geleidelijk is gegaan .Sommige landen in Europa hebben pieken gekend tot -16% op een jaar .Laten we eerlijk zijn de technologische mogelijkheden op gebied van communicatie zijn er de laatste 2 decennia   enorm op vooruitgegaan ,de toekomst ligt bij het internet.en zijn toepassingen en   we zijn verplicht om op deze trein van vernieuwing te springen om nieuwe jobs te cre ëren   .Denk maar aan de e-commerce waar het verzet van de vakbonden tegen nachtwerk duizenden banen naar de ons omliggende landen heeft doen versluizen

Ikzelf heb 42 jaar op de teller als postbode en vorig jaar heb ik de postzak definitief aan de haak gehangen .Ik mag zeggen dat het de laatste jaren alle hens aan dek   was om op een deftig uur rond te komen .Een paar onbetaalde overuren was meer regel dan uitzondering .Vandaar ook de grote uitval bij starters.   “De Beiaard”, rubriek economie, laat met een grafiek zien hoeveel brieven op tijd besteld worden .93% was vereist D+1 voor de beheerovereenkomst maar we komen er niet,een van de redenen :vervangers moeten ook voor sluitingstijd in het kantoor zijn ,ze brengen dan de niet -uitgereikte post terug mee in de hoop de volgende dag rond te komen Een oplossing zou kunnen zijn dat men de reclamezendingen(,die halen echt het tempo uit het bestellen ,) met speciale diensten gaat bezorgen op de wijze van   “Deze Week” netjes   verpakt   en zoveel mogelijk voor een grotere opbrengst . De invoering van ZZA was in Vlaanderen de druppel in de emmer teveel en in Walloni ë een welkome aanvulling om de diensten een zeker zwaarte te geven .Zeker is dat wat betreft   de bestelling huis aan huis de grenzen van het doenbare stilaan bereikt zijn .Mag ik even visionair zijn ,   we gaan sommige privilegies moeten opgeven willen we nog 5 maal in de week post krijgen.In de toekomst zou de post   om de 300 tot 500m (begin en einde en halverwege de straat) constructies kunnen plaatsen met elke keer   50 of meer brievenbussen , een aantal grotere bestemd voor pakken waar de bestemmeling met een code toegang krijgt tot zijn pakketten en een voor te verzenden post ,deze laatste als oplossing voor de rode brievenbussen waar jaar na jaar minder stukken in gedeponeerd worden.Mindervalide alleenstaanden blijven hun post aan huis krijgen

En dan blijft er nog de   verdeling van de kranten .Een beetje speurwerk op het internet leert mij dat Belgi ë zowat het enige land in West-Europa is waar de post deze taak uitvoert Nederland en het Verenigd Koninkrijk staan toe dat studenten die 13 jaar zijn deze job mogen doen.Ik   versta dat onafhankelijke krantenwinkels niet gelukkig zijn met dit systeem, de 270 miljoen Euro die Bpost jaarlijks als dotatie krijgt   komen van de belastingbetaler .kranten betalen ook geen BTW Europa heeft daarover ook al vragen gesteld .Je kan niet geloven hoeveel personeel en voertuigen dagelijks nodig zijn om de kranten voor 7u30 besteld te hebben.    .Stel we stoppen met de kranten, dan kan het vrijgekomen personeel ingezet worden voor de uitreiking   van pakjes(blijkbaar zijn er de laatste tijd moeilijkheden om ze tijdig op bestemming te krijgen)en in deze sector zit nog volop   groei .Veel kantoren hebben een chronisch tekort aan personeel en zouden kunnen putten uit deze    personeelsreserve

Nog een woordje over de vorige CEO ,Johnny Thijs,   ik persoonlijk heb er nooit hoog mee op gelopen ,voor mij was hij de man die gezorgd heeft dat er voornamelijk in Vlaanderen een tandje bijgestoken werd , De B voor de post kwam, en hij eieren voor zijn geld koos en na   een paar successen de deur achter zich dichttrok met als alibi dat 650 000 Euro per jaar te weinig was voor een man met zijn kwaliteiten

Als ik Jorg Snoeck,een retailspecialist, in “De Morgen “moet geloven gebeurt in Estland alles langs de digitale weg en is daar geen papieren post meer, en willen of niet, we moeten dezelfde weg op .Als er veranderingen of afvloeiingen   moeten gebeuren is het misschien het juiste moment, onze economie smeekt op dit ogenblik   om werknemers . Veel zal afhangen van de houding van de vakbonden .Hopelijk nemen ze eens een voorbeeld aan het Scandinavisch model ,meedenken met de werkgever om het bedrijf zo gezond mogelijk te houden en het ouderwetse wij tegen zij gevoel te laten vallen

De Mulder Jos é, Westrem

X