Baudouin Ghys krijgt de titel van ereschepen in Zwalm

Gisteren donderdag werd de eretitel van ereschepen toegekend aan Baudouin Ghys.

Burgemeester Karen De Colfmacker: “De gemeenteraad kan eretitels toekennen aan de gewezen schepenen van de gemeente Zwalm. De gemeenteraad heeft hiertoe een reglement goedgekeurd. In de toekenningsvoorwaarden met betrekking tot het verlenen van de eretitel van schepen is bepaald dat een gewezen schepen die zijn mandaat als schepen gedurende ten minste 10 jaar in onze gemeente heeft uitgeoefend of gedurende ten minste 6 jaar effectief het mandaat van schepen én 12 jaar effectief het mandaat van gemeenteraadslid heeft uitgeoefend, in aanmerking komt voor het verlenen van de titel van ereschepen. Het college van burgemeester en schepenen kan op eigen initiatief de procedure in gang zetten om de titel van ereschepen toe te kennen, mits toestemming van betrokkene (of diens rechtsopvolgers). Op 26.02.2018 verleende gewezen schepen Baudouin Ghys aan het college van burgemeester en schepenen de toestemming om de procedure op te starten voor het toekennen van de titel van ereschepen. Baudouin Ghys heeft zijn mandaat van schepen in de gemeente Zwalm gedurende de legislatuur 2007-2012 (6 jaar) ononderbroken uitgeoefend en hij was gemeenteraadslid in Zwalm van 01.01.1989 tot en met 01.01.2013 (24 jaar waarvan 18 in aanmerking komen conform het reglement op toekenning van de titel van ere-schepen ). Baudouin Ghys voldoet derhalve aan de toekenningsvoorwaarden tot het bekomen van de titel van ereschepen, opgenomen in het reglement inzake het toekennen van eretitels aan schepenen van de gemeente Zwalm. “

Felicitaties kwamen er ook van Louis  Ide  en  Bruno Tuybens want het was in het college van Samba dat Baudouin Ghys schepen werd na de verkiezingen van 2006.

X