Gemeenteraadsverkiezingen in Geraardsbergen 2018! Fernand Van Trimpont (CD&V): “Veiligheid en duurzaamheid in een zorgzame samenleving!”


We kennen Fernand Van Trimpont (Op de foto in het midden tussen Veerle Mertens en David Larmuseau) van de KSA Geraardsbergen, waar hij jarenlang de fanfare leidde, tal van activiteiten organiseerde en nauw betrokken was bij de werking van de vzw. Hij was toen al jaren met het jeugdbeleid van deze stad bezig.
Zijn overstap naar de politiek stond in de sterren geschreven. Als eerste schepen heeft Fernand een aantal uitdagende bevoegdheden, waaronder jeugd, onderwijs, internationale solidariteit en gelijke kansen. Fernand heeft een jongensachtige allure. Hij bruist van de idee ën en met zijn aanpak brengt hij in de Oudenbergstad een dynamiek teweeg.
Als consulent van de CM geeft hij dagelijks advies, ondersteunt hij mensen en is een aanspreekpunt voor de kleine en grote besognes van de inwoners van deze stad. Hij stond mee aan de wieg van ‘Stop armoede’, een Geraardsbergse vereniging die mensen in moeilijkheden ondersteunt.
Veiligheid, duurzaamheid, participatie, welzijn en zorgzaamheid vormen de rode draad doorheen het programma van zijn partij.

Wat wil je in Geraardsbergen behouden?

“Een paar jaren geleden hebben we de label van ‘Kindvriendelijke stad’ behaald. Uiteraard willen we hier verder aan werken. Inzetten op jeugd en onderwijs is van cruciaal belang. Geraardsbergen telt maar liefst 18 scholen en meer dan 6.000 leerlingen.  Dankzij de professionele samenwerking en de kwalitatief sterke aanpak op het terrein, kunnen we schitterende resultaten voorleggen: bijna 90% van de inwoners is tevreden over de onderwijsvoorzieningen. We merken een daling van de schoolse vertraging.
De stad ondersteunt het onderwijs door middel van een flankerend onderwijsbeleid. Om iedereen gelijke kansen te bieden, zetten we in op een taalcoach, stimuleren we ‘Leren leren’, bieden we studeerruimtes aan, organiseren we pop-up beroependorp…
Het is van belang dat kinderen reeds op vroege leeftijd het Nederlands goed beheersen. Taal is een eerste stap naar integratie en een randvoorwaarde voor een succesvolle schoolcarrière.
Met de Stedelijke Kunstacademie bereiken we meer dan 2.000 leerlingen. Volgend schooljaar start de kunstacademie met een nieuwe structuur om nog meer geïnteresseerden aan te spreken.

Dankzij een bijzonder actief verenigingsleven en tal van vrijwilligers, is Geraardsbergen een bruisende stad met tal van activiteiten en evenementen. Daardoor is er een sterk sociaal weefsel in onze stad. Het is van groot belang om dit verder te stimuleren.”

Wat wil je in Geraardsbergen veranderen?

“Dialoog en participatie wordt steeds belangrijker. De adviserende rol van de offici ële adviesraden — waaronder de cultuur-, de sport-, de senioren- en de jeugdraad — is aan een herwaardering toe. De dorpsraden leveren ook sterk werk en kunnen door buurtgerichte projecten nog verder worden gestimuleerd.

We willen nog meer levenskwaliteit voor onze inwoners en verder werken aan een warm Geraardsbergen, waar het aangenaam, gezond en veilig wonen is. Duurzaamheid vormt daarbij de hoeksteen. Het klimaatactieplan van ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’, waar Geraardsbergen ook deel van uitmaakt, zal hierin cruciaal zijn. Zo streven we naar meer energie-effici ëntie en hernieuwbare energie, het verder rationaliseren van de openbare verlichting, meer duurzaamheidsmaatregelen in het woonbeleid, de verbetering van de fietsinfrastructuur, het stimuleren van elektrische fietsen… Om een draagvlak te cre ëren voor het klimaatverhaal is uiteraard een sterke burgerparticipatie nodig.

 

Daarnaast staan nog tal van projecten op stapel: de renovatie van het Abdijpark, de uitbreiding van sporthal De Veldmuis, de verdere bouw van het kenniscentrum, de heraanleg van de Astridlaan, de ontwikkeling van de stationsomgeving, tal van wegeniswerken, de waterhuishoudingsmaatregelen…”

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

“Veiligheid, duurzaamheid en zorg vormen de prioriteiten. Dit omvat uiteraard de verkeersveiligheid, met speciale aandacht voor fietsers, voetgangers en schoolomgevingen.   We willen de fietsinfrastructuur verbeteren en meer fiets- of schoolstraten invoeren.
We moeten ook meer inzetten op een strikt drugs- en alcoholbeleid, maar ook op de sensibilisering en de aanpak van het zwerfvuil en sluikstorten. Onze inwoners vragen propere buurten. In deze digitale wereld is het van belang om nog meer in te zetten op veilig internetgebruik en sensibilisering bij het gebruik van sociale media bij jongeren. Een goede samenwerking met jongeren, ouders, scholen, veiligheidsdiensten en betrokken partners (bv. Child focus) is cruciaal.

We moeten verder investeren in een gezonde, duurzame leefomgeving, met een goede luchtkwaliteit. In ons programma zal dit uitgebreid aan bod komen. We stellen ook een duurzame mobiliteit voorop, met een mobiliteitsplan waar autobestuurders, fietsers en wandelaars elkaar graag zien.

 

De lokale overheid moet ook een belangrijke rol blijven spelen op vlak van zorg en welzijn, zodat we een kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorg kunnen blijven aanbieden. We blijven ook strijden voor het behoud van de bedden in het ASZ met de spoedafdeling. Zowel de tewerkstelling als de medische dienstverlening zijn cruciaal voor onze inwoners.”

Welke plaats heb je vanuit jouw gedrevenheid en engagement gekozen?

“Ik koester het uitzicht van op de Atembekeweg, vlakbij de kerk van Onkerzele, net voorbij het KSA-lokaal en de B&B Den Ahthayet.”

Waarom heb je deze plaats gekozen?

“Het uitzicht is er prachtig. Het straalt rust uit en het is een ideale plaats om te wandelen of te fietsen. Het ligt bovendien vlakbij de nieuwe fietskerk van Onkerzele. Deze plaats brengt ook toffe herinneringen naar boven. Ik heb er mijn jeugd doorgebracht. Ik vind het belangrijk te onderstrepen hoeveel groen er in Geraardsbergen nog is en in wat voor een prachtige stad we leven.”

Julien Borremans