Buurt reageert tevreden op beslissing gemeentebestuur

Het schepencollege van Sint-Lievens-Houtem heeft afgelopen donderdag een beslissing genomen over de aanvragen voor de verkaveling van twee woonuitbreidingsgebieden.

Dat achter de wijk ’s Hondshuffel een woonuitbreidingsgebied ligt, wisten de buurtbewoners allemaal. Dat is immers al zo sinds de jaren ’70. Dus dat er vroeg of laat woningen zouden komen, daar was iedereen van overtuigd. Maar toen de plannen van twee projectontwikkelaars bekend werden gemaakt, was er toch onrust in de buurt over de omvang van de nieuwe wijk. Omdat de procedure dat verbiedt, heeft het schepencollege gedurende de maanden van het openbaar onderzoek hierover geen verklaringen afgelegd die de ongerustheid deden wegnemen. In dat stilzwijgen zagen sommigen een voorteken dat het college de plannen integraal wou goedkeuren. Deze vrees bleek ongegrond.

Het project ‘Noord’ werd slechts gedeeltelijk goedgekeurd: daar mogen maar 50 nieuwe woongelegenheden komen van de gevraagde 59. In een persbericht bevestigt het college zijn wil om in Sint-Lievens-Houtem bijkomende woongelegenheden in het centrum mogelijk te maken voor de mensen die liefst in onze gemeente blijven wonen maar geen geschikte bouwgrond of woning vinden. Woningen in het centrum zijn volgens het bestuur de meest duurzame oplossing voor bijkomende woongelegenheden, dichtbij scholen en winkels. Het college heeft een appartementsblok van het plan geschrapt. Dit lot moet als groene ruimte worden ingericht.

Op de twee overblijvende blokken mogen maar twee ipv drie verdiepingen bovenop het gelijkvloers komen. Een dikwijls geopperd bezwaar was de mogelijkheid tot overstromingen in het gebied. Iedere beek kan natuurlijk overstromen, maar de hellingsgraad van het terrein én de opvang van het eigen hemelwater in de verkaveling, maakt dat de huizen zelf niet bedreigd zijn bij een eventuele overstroming van de beek, aldus het college. De vermindering van het aantal woningen moet ook zorgen voor een vlotte mobiliteit. De voetgangers- en fietsverbinding moet van het college over de volledige lengte binnen de contouren van de verkaveling (her)aangelegd worden met een verharding in gebezemd beton over een breedte van 2,50 m en een groenstrook van 0,50 m. Dat betekent dat er geen enkele bestaande voetweg wordt afgeschaft of verlegd, tenzij er een betere versie in de plaats komt, die ook genoeg ruimte biedt voor fietsers, rolstoelgebruikers, en andere zwakke weggebruikers.

Het project ‘Zuid’ met 122 wooneenheden wordt door het college geweigerd omdat het project niet inpasbaar is in de omgeving en de projectontwikkelaars geen machtiging hebben van de provincie om een waterloop gedeeltelijk te verplaatsen, wat een onderdeel is van hun ontwerplan.

Het college van burgemeester en schepenen heeft verschillende bezwaren bij het plan ‘Zuid’: – het project situeert zich t é dicht tegen de beek en het aantal bouwlagen is te groot – het project belemmert deels een kwalitatieve zichtas naar de beekvallei – ontsluiting op Hofkouter is voor het college onaanvaardbaar – de aaneengeschakelde garages binnen woonveld D is niet esthetisch veroorzaken een verkeersonveilige situatie voor de fietsers ingevolge in-/uitrijden van auto’s.

Een rondvraag in de buurt leert dat de meeste buurtbewoners tevreden zijn met het besluit van de gemeente, die gisteren reeds door de partij Nieuw Houtem op hun facebookpagina bekend werd gemaakt:

“We wisten wel dat we aan een woonuitbreidingsgebied grensden, maar de plannen die de ontwikkelaars indienden waren toch wel van het goede teveel. De beslissing van de gemeente getuigt van gezond verstand. Er moeten zeker woningen kunnen komen voor de jonge mensen die in Houtem willen wonen, maar het moet met mate zijn, zodat de buurt leefbaar blijft. Nu maar te hopen dat de provincie het standpunt van ons college volgt!” aldus een inwoonster van ’s Hondshuffel.

De ontwikkelaar kan inderdaad in beroep gaan bij de provincie, die de aanvraag eventueel toch nog integraal kan goedkeuren, maar het schepencollege van Sint-Lievens-Houtem waarschuwt de provincie nu: “Het college zal geen enkele bouwaanvraag voor woningen goedkeuren die de beek dichter nadert dan in onze aanpassing voor project ‘Noord’. En wat project ‘Zuid’ betreft zal het college er op toezien dat er geen onverantwoorde indringing is van nieuwe woongelegenheden in de tuinen van de omwonenden.” Het college van St-L-Houtem blijft immers verantwoordelijk voor het afleveren van de stedenbouwkundige vergunningen voor elke woning in het project als de provincie het oorspronkelijk verkavelingsplan van de ontwikkelaars toch zou goedkeuren.