Werner Niemegeers (lijsttrekker N-VA Lierde) pleit voor federale solidariteit om de pensioenen van het statutair gemeentepersoneel betaalbaar te houden

Als de federale overheid niet bijspringt, dreigen de begrotingen van de nieuwe gemeentebesturen de komende jaren diep rood te kleuren. Hiervoor waarschuwde de Vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden (VVSG) reeds in het VRT NWS programma “De markt”.

“De financi ële gezondheid van onze gemeente zou kunnen in het gedrang komen door een combinatie van twee elementen” weet Niemegeers: “enerzijds wegens de stijgende uitgaven voor de pensioenen van de gemeenteambtenaren die in het verleden vast werden benoemd en anderzijds wegens de dalende inkomsten via de personenbelastingen als gevolg van de taxshift.”

Door de vergrijzing gaan er de komende jaren veel vastbenoemde gemeenteambtenaren met pensioen. En die pensioenen worden door de gemeente betaald. Volgens sommige ramingen zouden die kosten de komende jaren zelfs met meer dan 30 % stijgen.

Tegelijk kijkt de gemeente langs de inkomenszijde tegen een ander probleem aan, stelt Niemegeers vast : “We betalen met z’n allen minder belastingen aan de federale overheid maar daardoor zien de gemeentebesturen hen inkomsten op de personenbelastingen veel verminderen”.

Door de taxshift betaalt de Belg minder personenbelasting. Maar de gemeenten zien hierdoor hun inkomsten dalen, omdat ze procentueel opcentiemen heffen op de personenbelastingen. Die zijn goed voor bijna 90% van de inkomsten van de gemeente

De taxshift kost de gemeente gemiddeld zo’n 2 % van hun belastinginkomsten.

Daarnaast moet rekening gehouden worden dat de gemeente de komende jaren ook nog minder inkomsten zal krijgen door de algemene vergrijzing bij de inwoners. Mensen die op pensioen gaan, betalen minder belastingen en dragen dus ook minder opcentiemen af aan de gemeente. En dan zijn er nog de extra uitgaven die gemeenten moeten doen voor ouderenvoorzieningen: rusthuizen bouwen, zorgvoorzieningen inrichten …

Door die toenemende uitgaven en dalende inkomsten vraagt Niemegeers met klem aan de federale overheid om bij te springen.

Om de zaken betaalbaar te houden is het absoluut noodzakelijk dat de toelage uit het  gemeentefonds van de federale overheid jaarlijks met minstens 3,5 % blijft stijgen.

Indien zou blijken dat de jaarlijkse stijging van die toelage onvoldoende zou zijn om de pensioenen te blijven betalen wil Niemegeers ook ijveren om de solidarisering op de agenda krijgen. “Op basis van dat mechanisme zouden de lokale besturen niet alleen moeten opdraaien voor de statutaire pensioenen, maar zouden de pensioenen van alle vastbenoemde gemeenteambtenaren doorgeschoven kunnen worden naar het Vlaamse of Federale niveau”.voegde hij er nog aan toe.

X