Zottegemnaars geven Ghislain Diependaele hun vertrouwen maar hij neemt zijn mandaat niet op

 

Ghislain Diependaele van N-VA Zottegem laat weten dat hij geen mandaat als schepen of gemeenteraadslid zal opnemen. Nochtans hadden de Zottegemse keizers hem het vertrouwen gegeven.

De populaire Diependaele behaalde als lijstduwer liefst 890 voorkeurstemmen. Hij moest hiermee enkel lijsttrekker Matthias Diependaele laten voorgaan. Een duidelijk keuze van de kiezer dus, maar in een openbare brief laat de ouderdomsdeken van de partij – hij is 80 jaar oud – weten af te zien van een ambt.

ZOTTEGEM HEEFT GEKOZEN…….

In 1976 nam ik op de toenmalige lijst van de Volksunie voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen,  tussendoor op de kartellijst VOP (Volksunie, Onafhankelijken en PVV) en ZAP(Zottegemse Alternatieve Ploeg). Na het opdoeken van de Volksunie kwam de N-VA, waar ik als toenmalig voorzitter van de Volksunie met de ganse afdeling resoluut voor koos. Eerst kreeg ik een mandaat in de OCMW-raad, vervolgens meerdere mandaten als gemeenteraadslid en ook een mandaat als schepen.

Voor mij was politiek een sociaal engagement en ging het niet om de macht, maar om verantwoordelijkheid. Een mandaat bekomen van de kiezer is verantwoordelijkheid krijgen en opnemen, niet voor uzelf maar voor uw medeburger en het beste ondernemen voor iedereen, zonder onderscheid. Het lag dan ook voor de hand dat ik mij tot op vandaag verder zou inzetten voor de N-VA en opnieuw op de lijst zou staan als lijstduwer, geen stem mocht verloren gaan.

Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad in januari neem ik het schepenambt en het mandaat van gemeenteraadslid niet op. In het bestuur kan ik echter nog veel betekenen en de jonge veulens helpen waar het nodig is. Beste kiezer, gelieve mij hiervoor te willen verontschuldigen en mij deze beslissing niet kwalijk te nemen. Ik ben 80 jaar en voel mij godzijdank nog goed, maar een schepenambt vraagt veel inzet en mag je niet onderschatten. Bovendien heeft N-VA Zottegem bekwame jongen kandidaten die het samen met Matthias op zich zullen nemen om de stad te besturen zoals het hoort. Ik wil hun door dit gebaar niet in de weg staan om die verantwoordelijkheid op te nemen. Zij zijn als het ware mijn politieke kinderen die ik geen enkele kans wil ontnemen, net zoals bij mijn eigen kinderen.

Mijn politiek verhaal is mooi geweest en ik wil hierbij iedereen die in mij en mijn partij geloofd heeft heel erg bedanken. Het is een verhaal met een happy end: de N-VA kan eindelijk mee besturen en binnen drie jaar is Matthias onze burgervader.
Met voldoening kan ik eindigen in schoonheid en veel succes toewensen aan onze jeugdige bestuursploeg..

Van harte, Ghislain of padre zoals Synthia mij doopte.

X