Voordracht Culturele Kring Land van Rode met Jan Smets

Het bekendste product van de Nationale Bank zijn de bankbiljetten en munten en de instelling is volop in
de kijker gekomen ten tijde van de invoering van de euromunt.
Maar verder heeft het grote publiek een eerder beperkt beeld van haar werkterrein.
De omschrijving op haar website is heel breed: de Nationale Bank van Belgi ë voert taken van algemeen
belang uit, zowel op het nationale als op het internationale vlak.
Maar wist je dat al jouw transacties waarbij 2 banken betrokken zijn, uitgevoerd worden via de
informatica-systemen van de Nationale Bank?
Wist je dat alle jaarrekeningen van in Belgi ë geregistreerde bedrijven en dat alle kredieten verleend aan
particulieren of aan ondernemingen geregistreerd worden door organen van de Nationale Bank waar ze
kunnen geraadpleegd worden?
En wat met de financi ële crisis van 2008: welke rol speelde de Nationale Bank en welke maatregelen zijn
intussen getroffen om dergelijk rampscenario in de toekomst te vermijden?
Jan Smets is sinds 11 maart 2015 gouverneur van de Nationale Bank.
Wie is beter geplaatst dan deze aimabele en intelligente man, zoals hij in de pers bij zijn aanstelling werd
omschreven, om al onze vragen te beantwoorden.

lezing op vrijdag 30 november 2018 om 20 uur

in het GC ijzer hekken Rooberg   Landskouter

leden €5 en niet leden €7

X