Plannen voor Provinciebaan (N46) Elene/Velzeke

De N46 in Velzeke en Elene krijgt in de komende jaren een grondige facelift. Maar wat houden deze werken precies in?

De werken zijn voorzien vanaf 2019 en zullen gefaseerd verlopen. Eerst wordt het gedeelte tussen de spoorweg en de Lippenseweg aangepakt en erna het deel van de Lippenseweg tot aan Dranken Pede waar de riolering vervangen moeten worden.

Bron Agentschap Wegen en Verkeer

De weg wordt tussen de spoorweg en drankenhandel Pede uitgerust met veilige fietspaden, een nieuw comfortabel wegdek, parkeerstroken afgewisseld met groen, én voetpaden ter hoogte van woningen. Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel.   “We streven naar een veiligere omgeving voor alle weggebruikers. Dat doen we door de weg duidelijk en overzichtelijk in te richten met:”

  • compacte en overzichtelijke kruispunten,
  • middeneilanden om veilig over te steken,
  • afgescheiden of aanliggend verhoogde fietspaden,
  • een weginrichting die de maximaal toegelaten snelheid ondersteunt,

Compacte kruispunten

Kruispunt N46 met Elenestraat en Boerestraat

Kruispunt N46 met Slachthuisstraat en Zwartestraat

Kruispunt van N46 met Steenbekestraat en Lippenseweg

Kruispunt N46 met Opstalstraat

Kruispunt N46 met Opstalstraat

Veilige fietspaden met aandacht voor parkeren

 

Aandacht voor groen