Nieuwjaarsbrief aan nieuwe Zottegemse stadsbestuur

Op 7 januari zullen Yana Giovanis en Louie Van Rijsselberge van sp.a — voor Zottegem hun eed afleggen als de twee jongste gemeenteraadsleden in Zottegem. Alvorens de nieuwe legislatuur van start gaat, schreven de twee jongelingen een “nieuwjaarsbrief” aan de toekomstige burgemeesters, Jenne De Potter van CD&V en Matthias Diependaele van N-VA.

“Het nieuwe stadsbestuur stelde vorige week zijn bestuursakkoord voor. Dit na een tumultueuze periode die mening Zottegemnaar in de pers kon aanschouwen met interne ruzies rond akkoorden en schepenmandaten. De nieuwe coalitie kon blijkbaar dan toch overeenkomen en komt naar buiten met een bestuursakkoord die de hand zou reiken naar de oppositie. We zijn zeer benieuwd in hoeverre die hand zal reiken de komende zes jaren, maar maken hier graag meteen gebruik van” stelt Louie Van Rijsselberge.

“We stelden enkele punten voorop die we alvast als Zottegemse jeugd willen terugzien in het beleid van de komende zes jaren” vertelt Yana Giovanis. “We vragen het stadsbestuur in te zetten op innovatieve jongeren en meer ruimte te cre ëren voor de Zottegemse jeugd met een nieuw skatepark, verbeterd jeugdhuis en de herbestemming van enkele kerken. Daarnaast moeten we ook de steeds stijgende kinderarmoede aanpakken en vragen we concrete en duurzame maatregelen bij alle stadsdiensten van Zottegem.”

“Met de eindejaarsperiode in het achterhoofd bezorgen we deze punten als nieuwjaarsbrief, met een ludieke toets, aan onze twee toekomstige burgemeesters: Jenne De Potter en Matthias Diependaele” aldus Yana Giovanis en Louie Van Rijsselberge.

X