Halvering van de mantelzorgpremie zorgt voor heibel tussen de sp.a en de CD&V.

Na de sluiting van de materniteit, de sluiting van het openluchtzwembad en de belastingsverhoging, is het nu de beurt aan de mantelzorgpremie. “Open VLD en CD&V gaan met de botte bijl door de dienstverlening van de stad Geraardsbergen”, reageert Dirk Van der Maelen (sp.a) scherp. “zelfs het paradepaardje van CD&V moet eraan geloven. In 2014 klopte de CD&V nog trots op de borst en gaf toen mee dat dit een vorm van erkenning voor de vele mantelzorgers in onze stad was”, vult Van der Maelen aan.
Fernand Van Trimpont onderstreept dat er moedige keuzes werden genomen om de dienstverlening van de ASZ-campus in deze stad te behouden. De tering moet naar de nering worden gezet. Ook wat de mantelzorg betreft, worden de middelen wel verminderd maar beter aan de zorgbehoevenden besteed.

Een halvering van de mantelzorgpremie
De CD&V heeft zich in verband met de invoering van de mantelzorgpremie steeds fier op de borst geklopt. De financi ële tegemoetkoming is nodig om de extra kosten voor verwarming, medicatie en medische zorgen te betalen.

Het stadsbestuur van de Open VLD en de CD&V kondigde net een halvering van de mantelzorgpremie aan. Vanaf dit jaar moeten mensen, die de zorgen van zorgbehoevenden opnemen, het met de helft van het budget doen. Van der Maelen reageert verontwaardigd: “Opmerkelijk toch want deze gezinnen en personen hebben nog steeds de extra kosten voor verwarming, medicatie,… en verdienen nog steeds onze erkenning.”

Het is opmerkelijk stil bij de CD&V. “De christendemocraten zaten nochtans mee aan de onderhandelingstafel en zijn mee verantwoordelijk voor deze beslissingen. Ze verstoppen zich achter de Open VLD.”

Behoud ziekenhuis prioriteit
Fernand Van Trimpont (CD&V) bijt van zich af en stelt dat de christendemocraten niet meer verantwoordelijk zijn voor de financi ële put van het ASZ Geraardsbergen dan de socialisten. “De extra loon- en pensioenlasten van de statutaire personeelsleden vallen voortaan ten laste van het stadsbudget.” Onder socialistisch bestuur van de stad zijn er immers ook heel wat statutair personeel benoemd.

Willen we een acuut ziekenhuis met een snelle toegang tot extra gezondheidszorg en sterke medische dienstverlening in deze stad behouden, dan zullen we — volgens Van Trimpont — er de financi ële implicaties moeten bijnemen. “Daartoe was een aanpassing van het zorgaanbod op de campus onvermijdelijk, zowel vanuit de criteria inzake bezetting als omwille van de financi ële implicaties. Dit impliceert dat de budgetten waarover de Stad en het OCMW-bestuur beschikken krimpen en een bijsturing  onvermijdelijk is, hoe pijnlijk die beslissingen ook zijn.”

Geen besparing op dienstverlening en beleid voor ouderen.
Wat betreft de mantelzorgpremie zullen de middelen effici ënter worden ingezet voor de mensen die het écht nodig hebben. “De mantelzorgpremie zal   anders verdeeld worden zodat de zorgverstrekker van de  meest zorgbehoevende meer zal krijgen dan in het verleden. Daarvoor worden zelfs nieuwe initiatieven gelanceerd  en middelen uitgetrokken  in het kader van het seniorenbeleid.” De ondersteuning van de zorgbehoevenden blijft voor de CD&V een prioriteit.

Er zullen inderdaad minder middelen beschikbaar zijn voor de mantelzorger zelf, maar de ondersteuning van de zorgbehoevenden blijft een prioriteit voor de CD&V.

Verantwoordelijkheid opnemen en moedige keuzes maken
“Het zijn moeilijke tijden waarbij we onze verantwoordelijkheid nemen. We moeten soms pijnlijke beslissingen nemen. Maar we doen dit na lang wikken en wegen, en met de grootste zorg. Ons doel is om net zoals in het verleden met minder middelen meer te doen.   En zo op een duurzame manier te blijven werken aan de toekomst van onze stad”, besluit waarnemend CD&V-voorzitter Johan Vanden Herrewegen.

“We maken een moedige keuze door toch aandacht te blijven hebben voor het behoud van het ziekenhuis. Bij de onderhandelingen hierover  in de schoot van de Raad van bestuur  van  het ASZ is de sp.a al maanden niet meer komen opdagen. Over verantwoordelijkheid opnemen hebben we dus geen lessen van de sp.a te krijgen.”

Julien Borremans

X