foto: KdP

2018, 2017, 2016 en 2015 waren de warmste opeenvolgende jaren

foto: KdP

De klimaatopwarming gebeurt ook in De Vlaamse Ardennen. Nooit stond het grondwaterpeil er zo laag. De redactie van De Beiaard heeft melding van huizen die verzakken door de uitdrogende kleilagen.  

Alleen de dorpsgek lacht met het veranderende klimaat, terwijl een koudegolf ons h éél eventjes overspoelt.

Het is winter, wat had u gedacht?

Maar maak u geen illusies want sinds mensenheugenis waren de gemiddelde temperaturen nooit zo hoog gedurende opeenvolgende jaren.

Er zijn sinds 1850 slechts drie jaren met hogere temperaturen gemeten. Dat zegt het rapport van Berkeley Earth, een Amerikaanse non-profit organisatie.

Het Amerikaanse rapport bevestigt de Europese conclusie: 2018 was het vierde warmste jaar dat ooit werd gemeten.

De gemiddelde temperatuur op Aarde zit vandaag 1,16 graden boven het gemiddelde van de 19e eeuw.

De gevolgen zijn vandaag al zichtbaar. Ook al reageren wereldleiders nu direct en ook al zou alle schadelijke uitstoot plots worden stopgezet, dan nog blijven de bestaande gassen lange tijd als een deken in onze atmosfeer hangen.

De huidige verwachtingen gaan uit van extreem voedsel- en watertekort voor een groot deel van de wereldbevolking tegen 2040.

Sjarel Klak

Bron : The Atlantic

 

X