Schepen van Leefmilieu Leen Goossens vraagt Zottegemse klimaatspijbelaars input voor klimaatbeleid

Schepen Leen Goossens vraagt input van de Zottegemse klimaatspijbelaars bij de uitvoering van het klimaatbeleid.

“Via diverse mediakanalen kon ik vaststellen dat er, zowel vorige donderdag als afgelopen zondag, heel wat Zottegemse jongeren naar Brussel trokken om extra aandacht te vragen voor het klimaatbeleid”, schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V). “Een belangrijk signaal dat we niet zomaar naast ons neer kunnen leggen. Zottegem ondertekende in 2017 het burgemeestersconvenant en heeft zich dus ge ëngageerd om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% te verminderen. De maatregelen die we daarvoor moeten nemen werden opgenomen in ons klimaatactieplan. De komende zes jaar willen we de voorziene maatregelen maximaal uitvoeren. Bij de presentatie van het klimaatplan vorig jaar stelde ik al dat we als stad zelf het goede voorbeeld moeten geven. Dat doen we, o.m. door over te schakelen op LED-straatlampen, we stimuleren het stadspersoneel om voor korte dienstverplaatsingen gebruik te maken van (elektrische) fietsen, we zetten in op energieneutraliteit bij de renovatie of nieuwbouw van stadsgebouwen, enz. Maar de inspanningen van de stad alleen volstaan niet om de vooropgestelde doelstellingen te halen. Het klimaat is een zaak van ieder van ons, stad, burgers, verenigingen, scholen, bedrijven, … Toen gaf ik al aan dat het belangrijk is dat er bij de bevolking een draagvlak gecre ëerd zou worden. We moeten van de aandacht die er nu is van het klimaat gebruik maken om de bewustwording bij de inwoners te vergroten. Van de jongeren wil ik graag vernemen welke maatrelen de stad prioritair moet uitvoeren en welke bijkomende maatregelen zij noodzakelijk achten om de klimaatdoelstelling te halen”

“Kortom: als schepen bevoegd voor klimaat neem ik hun bezorgdheid ernstig en ga graag met hen in dialoog. Vandaar dat ik een delegatie van de Zottegemse klimaatspijbelaars uitnodig om met mij rond de tafel te zitten. De uitnodiging zal via de Zottegemse middelbare scholen verstuurd worden. Geïnteresseerde Zottegemse jongeren die geen school lopen in Zottegem kunnen mij ook rechtstreeks contacteren (leen.goossens@zottegem.be).”

X