Lezersbrief: “Hoogtijd voor wildlifecamera op Bevegemse vuilnishoek”

Als we burgemeester De Potter in de Burgemeestersmarathon  op Radio2  mogen geloven, gaan de belastingen in Zottegem niet naar omhoog, wel de boetes op zwerfvuil en sluikstorten.

Wordt het niet eens tijd dit bord op de hoek van Broeder Marèslaan en Lyceumstraat eindelijk ook nog te voorzien van de tarieven die de stad oplegt aan hardleerse sluikstorters? Is zelfs de tijd al niet verstreken om rubberhandschoenen en eventueel een mondmasker te kopen voor iemand van het onderhoud van de stad   en de inhoud van die eeuwige zakken grondig te onderzoeken? Wordt het geen 5 voor 12 om aan die fameuze Bevegemse vuilnishoek een wildlifecamera te installeren? Geen grote hap in het budget: tussen €100 en €500, een kostprijs die een stuk lager ligt dan de aankoopprijs en de werkuren van het plaatsen van een bord “met dreiging”: sluikstorter, u wordt in het oog gehouden, vroeg of laat wordt u gepakt. De realiteit houdt het bij laat…

Een ge ërgerde Bevegemnaar

Naam bekend bij de redactie

X