Herzele wil ook naar 50 km/u op gewestwegen

Op alle gemeentewegen in Herzele geldt sinds 7 januari 2019 een snelheid van 20, 30 of 50 km/u. Deze maatregel om Herzele veiliger te maken voor alle weggebruikers wordt aangeduid op grote informatieborden op de invalswegen van onze gemeente, en aan de hand van zoneborden bij het in- en uitrijden van een bepaalde snelheidszone.

50 of 70 km/u?

“Het Agentschap Wegen en Verkeer – het AWV – is eigenaar van een aantal wegen op ons grondgebied, maar gaat niet akkoord met deze maatregel”, zegt schepen Jan Van Damme. “Op de gewestwegen N8 (Brusselbaan), N42 en N46 (Provincieweg) is er discussie over de maximum snelheid.” Het gaat meer bepaald om deze wegen, waar vóór de invoering van het zonaal snelheidsplan een maximum snelheid van 70 km/u gold:

  • N8 over een lengte van 1,2 kilometer
  • N46 vanaf einde bebouwde kom ter hoogte van het Hillegemplein tot de grens met Zottegem
  • N46 vanaf einde bebouwde kom ter hoogte van Ketegem tot de grens met Erpe-Mere
  • N42 vanaf bocht ter hoogte van Gentweg tot de grens met Geraardsbergen

“Wij betreuren dit”

“Wij betreuren dit standpunt van het Agentschap Wegen en Verkeer”, gaat schepen Jan Van Damme verder. “Daarom gingen we in overleg. Het gaat immers om een maatregel die de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Herzele wil verhogen. Op dit moment bereidt de dienst Mobiliteit daarom een dossier voor om het AWV te overtuigen ook op deze wegen een maximum snelheid van 50 km/u in te voeren.”

X