‘Den Dok Blijft’ zet haar campagne verder met meer dan 3000 handtekeningen en een info-avond over mogelijke acties.


Geraardsbergen. De drukkingsgroep ‘Den Dok Blijft’ zet haar campagne verder voor het behoud van het openluchtzwembad ‘Den Bleek’. Intussen hebben reeds meer dan 3.000 mensen de petitie ondertekend. Dinsdag 23 april is er een infovergadering.

‘Sluiting van Den Bleek het gevolg van financieel wanbeleid.’
Steeds meer mensen steunen het eisenplatform van de drukkingsgroep ‘Den Dok Blijft’, aldus Wim Schrever. ‘Het openluchtzwembad Den Bleek moet een ontmoetingsplek in het stadscentrum zijn, waar jong en oud tegen een betaalbare prijs van zon en water kunnen genieten. De inwoners van deze stad mogen niet het slachtoffer worden van het financieel wanbeleid van de voorbije jaren. De inwoners voelen zich immers bedrogen. Over de sluiting van het zwembad werd er door de meerderheidspartijen tijdens de verkiezingscampagne met geen woord gerept. Het stadsbestuur duwde de beslissing éénzijdig door, zonder daarbij de Sportraad of de buurtcomit és te raadplegen. Bovendien misleidt het stadsbestuur de bevolking door de investeringskost zo hoog voor te stellen’, aldus Wim Schrever.

De organisatoren zijn er het over eens dat Den Bleek een unieke site aan de Dender is, die – samen met het openluchtzwembad – verder moet worden ontwikkeld tot een volwaardig speel-, sport- en ontmoetingspark, met veel mogelijkheden voor natuurbeleving, klimaatzorg en voedselvoorziening.

‘Stadsbestuur blijft potdoof.’
Wim Schrever geeft toe dat de gesprekken met het stadsbestuur over het zwembad op een erg laag pitje staan. ‘Het stadsbestuur geeft geen krimp. Het blijft voet bij stuk houden. Uiteraard blijven we niet bij de pakken zitten. Intussen hebben reeds meer dan 3.000 Geraardsbergenaars een petitie voor de heropening van het openluchtzwembad Den Bleek getekend.

Dinsdagavond 23 april organiseert het comit é Den Dok Blijft om 19.30 uur een infoavond in het cultuurcaf é the Preacher op de Markt in Geraardsbergen over werkzame, duurzame alternatieven voor het openhouden van het openluchtzwembad. Sprekers zijn Paul Steinbrück en professor Dr. Eric Lancksweerdt (UHasselt). Inkom is gratis.

Julien Borremans

X