De liberale vakbond VSOA reageert op standpunt en opmerkingen van Joost Arents

De liberale vakbond  VSOA  reageert op een persbericht die schepenen Joost Arents de wijde wereld instuurde over de invoering van het volgsysteem op haar voertuigen, van stad Ninove.

“Wij lezen het standpunt en opmerkingen van het bestuur in de pers aangaande track en trace.

De Burger heeft recht op correcte informatie.

Mocht het bestuur het systeem gebruiken waarvoor het dient dan had VSOA lrb  geen probleem en konden wij een gunstig advies geven net zoals in andere besturen.

Doch het bestuur Ninove voerde zijn eigen wil door en vindt dat ze verder kunnen gaan dan de regelgeving hieromtrent toelaat. Tijdens het verzoeningsoverleg, samengeroepen door de Federale Inspectie,  door het ongunstig advies van het VSOA, bleef het bestuur onbegrijpelijk zijn been stijf houden om een onrechtmatige regel aan het systeem toe te voegen. Het is dan ook niet meer dan normaal dat VSOA lrb , in het belang van het personeel, deze onrechtmatigheid niet toelaat. Controleren en sanctioneren was het doel van het bestuur..  Zie vierde punt waarvoor het bestuur dit wil gebruiken (uittreksel van een stuk tijdens het overleg). Dit is de realiteit.

Het systeem op zich is goed maar dient niet om mensen te sanctioneren.  Indien het bestuur wil sanctioneren dan moet men een beleid voeren waar ieder personeelslid op een gelijke manier wordt behandeld.” reageerde Serge Meeuws

 

Hierbij de link naar de standpunten en opmerking van schepenen Joost Arents