Het Houtems toneelgezelschap Vreugd In Deugd viert zijn 40ste toneelseizoen

In een fraai feestelijk omgetoverd Clubhuis getooid met ballonnen en allerlei affiches uit het verleden en heden wordt aan de leden en oud leden een uitgebreide receptie voorzien voor de viering van hun 40ste toneelseizoen.

De voorzitter, Eddy Buyse, schetste en historisch overzicht en gaf toelichting over de toekomst. Op de klanken van de lokale muziekgroep D’ Amuse Leute werden de genodigden in een vrolijke en nostalgische bui gebracht. Op het einde van het offici ële gedeelte werd hulde gebracht en helaas ook afscheid genomen van Christiane De Landsheer, die als enig overblijvend stichtend lid na 40 jaar actief te zijn geweest, afscheid neemt van het gezelschap. Daarnaast besloten ook Godelieve De Groote en haar echtgenoot Eddy Buyse, trouwens ook pioniers en voortrekkers van de toneelgroep, om de fakkel door te geven aan een nieuwe generatie.

Het ontstaan:

Het ontstaan van de Houtemse toneelgroep dient gezocht te worden in de viering van het 50-jarig jubileum van de lokale vrouwenvereniging KVLV eind de zeventiger jaren. Een paar creatieve vrouwen wensten op een originele manier hun leden voor één keer iets anders aan te bieden. Maar wat? Na heel wat over en weer gepraat werd uiteindelijk beslist een toneelstuk op te voeren. De zoektocht kon beginnen naar een passend toneelstuk, acteurs en een regisseur. Men slaagde erin alles op een rijtje te krijgen met o.a. de hulp van enkele vriendinnen en oud toneelspelers. Met de opvoering van Tante Jutta uit Calcutta werd de viering een onverwacht succes in een overvolle Patronage (nu zaal De Kring).

Blijkbaar moet het toneelvirus een heel hoge besmettingsgraad gehad hebben want nog hetzelfde jaar werd Vreugd In Deugd boven de doopvont gehouden. Een paar trekpaarden (Georges De Landsheer, zijn dochter Christiane, Lucien De Temmerman en Godelieve De Groote) zorgden er immers voor dat het gezelschap over voldoende spelers en medewerkers kon beschikken. Het brengen van het toneelstuk “De Blijde Begrafenis Van Klakke Verdoest ” van Gaston Martens werd een schot in de roos en bleek een perfecte start voor het gezelschap.

Net zoals iedere vereniging kende ons gezelschap de traditionele hoogtes en laagtes. Het overlijden van enkele spelers van het eerste uur zorgden voor een dieptepunt maar, door de inzet van een paar actieve leden en door het aantrekken van een regisseur (Chris De Saveur) die de klappen van de zweep kende en meer dan thuis was in toneel middens, kroop men stilaan terug uit het dal. Dankzij jong en nieuw bloed kende en kent de vereniging nog steeds de beste periode uit haar bestaan. Bewijs daarvan is het jaarlijks stijgend aantal opvoeringen en toeschouwers.

Om het jubileumjaar feestelijk af te sluiten heeft Vreugd In Deugd besloten het stuk waarmee alles 40 jaar geleden begon opnieuw op te voeren. “Tante Jutta uit Calcutta” wordt in een modern nieuw jasje gestoken om jullie een avond van topkwaliteit te brengen vol amusement en plezier!

Zoals de traditie het wil wordt “Tante Jutta uit Calcutta” gespeeld rond de kerstperiode meer bepaald op 21, 22, 25, 26 en 28 december 2019.

X