Kerngemeente Munkzwalm gaat groeien met woonuitbreidingsgebied

MASTERPLAN MET AMBITIES VOOR MUNKZWALM

In Zwalm is op woensdag 23 oktober tijdens een infomarkt het definitieve ontwerp voor het masterplan van het woonuitbreidingsgebied in Munkzwalm voorgesteld. Het is een plan met ambitie geworden dat moet zorgen voor een forse uitbreiding van het woon – en zorgaanbod binnen de kern van Munkzwalm. Met dit plan schuift de gemeente Zwalm samen met partners intercommunale SOLVA en studiebureau D+A een kernversterkend woonbeleid naar voor met voldoende aandacht voor de trage weggebruiker , ontmoeting , recreatie en groen.

Gemeente Zwalm werkt samen met streekintercommunale SOLVA al enkele jaren aan het Masterplan Munkzwalm. Doel is om een woonuitbreidingsgebied in het centrum van Munkzwalm ter hoogte van de Decoenestraat te cre ëren. Het Masterplan heeft als focus het woon- en zorgaanbod binnen de kern van Munkzwalm uit te breiden met aandacht voor alle bijhorende aspecten zoals mobiliteit, een aantrekkelijke en leefbare dorpskern, duurzaamheid, een evenwichtige mix van sociale en private woningen, gemeenschapsvoorzieningen…

Co-creatief traject Het is een echt kernversterkend project geworden waarvoor niet alleen inwoners maar ook diverse partners als mede-ontwikkelaar werden betrokken zoals de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, woonzorgcentrum Huize Roborst, de school en Ruimte Vlaanderen. Eind februari 2019 werd het ontwerp van dit masterplan in kader van participatie en cre ëren van draagvlak voorgelegd aan de inwoners van Zwalm tijdens een eerste infomarkt. Zij werden daarbij geïnformeerd en bevraagd over het ontwerp. Het studiebureau nam de bedenkingen en adviezen mee in de verdere uitwerking van het plan.

Plaats voor ontmoeten, wonen, zorg en groen De gemeente Zwalm en alle betrokken partners stellen dan ook graag het eindresultaat opnieuw voor aan de inwoners van Zwalm. De hoofdingredi ënten die Munkzwalm morgen vorm zullen geven: een nieuw marktplein om te ontmoeten, verpozen in het groen langs de waterkant, wandelen, fietsen en spelen in een autovrije omgeving, wonen voor jong en oud. Het openleggen van de Wijlegemsebeek in combinatie met trage paden in het groen, zal van noord naar zuid de Zwalmbeek verbinden met de gemeentelijke recreatiesite en verderop het station. Een trage verbinding van oost naar west verbindt de kerk met het openruimtelandschap. De opwaardering van de kerkomgeving als unieke toegangspoort tot de nieuwe woonzorgkern met marktplein, zal het dorpsleven een hele nieuwe dynamiek geven. In aansluiting wordt een kernversterkend woonbeleid naar voor geschoven. Wonen aansluitend op de kern voor iedere Zwalmenaar: van de allerkleinsten in de vrije basisschool tot en met onze senioren in de woonzorgzone, met daartussen een mix van sociale en private woningen.
Drie verschillende parkeerzones aan de randen bedienen de volledige site om zo een autovrij hart te cre ëren. Dit masterplan zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad in de zitting van november waarna het plan verder vorm zal krijgen en de uitwerking zal starten. De voorstelling van het definitieve masterplan betekent een belangrijke mijlpaal in het project dat het centrum van Munkzwalm nieuw leven zal inblazen.
Binnen de twee jaren zullen al eerste stappen worden gezet om dit plan uit te voeren. Tegen 2024 zullen er al zaken gerealiseerd zijn. Het woonzorgcentrum Roborst moet binnen een kortere termijn kunnen starten om lopende vergunningen te kunnen wettigen.   De vertegenwoordigers van de verschillende actoren namen kort het woord en zien het project als een positief gegeven voor Zwalm en de kerngemeente Munkzwalm.

 

 

Beelden murmuur architectenbureau