Diamanten jubileum (Lannau – Haegeman) in Brakel

In Brakel vierden Etienne Lannau en Annette Haegeman hun diamanten jubileum. Etienne werd geboren op 11 augustus in Elst en Annette op 27 april 1940 in St.-Maria-Oudenhove. Hun huwelijk had plaats op 16 oktober 1959 in St.-Maria-Oudenhove.
Bij deze gelegenheid werden de jubilarissen samen met hun kinderen en kleinkinderen ontvangen op het gemeentehuis van Brakel door de gemeentelijke overheid en werden de gebruikelijke geschenken overhandigd.