Nalatigheid door stad i.v.m. asbestverwijdering. Burgemeester De Padt reageert.

‘Er was absoluut geen nalatigheid van de milieuambtenaar i.v.m. de asbestverwijdering.’


Geraardsbergen. Afgelopen weekend bracht Nuus/De Beiaard het verhaal van een inwoner van Geraardsbergen die er zich over beklaagt dat hij onheus werd behandeld door de diensten van de stad Geraardsbergen toen hij op zijn eigendom geconfronteerd werd met een asbestbesmetting van stuk geslagen asbestplaten van een aanpalend gebouw. ‘Een milieuambtenaar weigerde iedere samenwerking, waardoor de stukgeslagen kankerverwekkende asbestplaten weken bleven liggen. De gezondheid van mijn familie staat op het spel’, verklaart de betrokkene. De Geraardsbergenaar mocht op eigen kosten zijn eigendom saneren, terwijl op het terrein waar het gebouw stond, nog restanten asbest in de bodem zitten. ‘Een grondige opkuis of een bodemsanering heeft nooit plaatsgevonden, terwijl het terrein nog steeds toegankelijk is.’
Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) stelt in een reactie dat de milieuambtenaar in deze zaak heel correct heeft gehandeld en niets te verwijten valt. ‘De platen werden wel degelijk correct afgevoerd en de nodige attesten van verwerking werden door de milieuambtenaar bezorgd.’ We drukken de reactie van burgemeester De Padt volledig af.

Guido De Padt: “De milieuambtenaar heeft in deze zaak wel degelijk correct gehandeld. Hij werd echter voor een voldongen feit gesteld. Hij werd namelijk gecontacteerd wanneer de werkzaamheden (het verwijderen van de klimop van de asbesthoudende golfplaten) reeds achter de rug waren en waar de inwoner zelf actief aan heeft meegewerkt. Op het moment van de werkzaamheden had de inwoner nog de mogelijkheid om te reageren en in ieder geval niet mee te helpen bij de verwijdering van de klimop. We begrijpen dat er misschien een zekere sociale druk was om de werkzaamheden niet te dwarsbomen en mee te helpen met deze praktijk. Dergelijke situatie (het verwijderen van de klimop) is in ieder geval niet als ideaal te beschouwen en zouden we ook niet aangeraden hebben indien het vooraf werd gevraagd.

Zoals de milieuambtenaar in zijn mail van 18 oktober 2016 aan de inwoner stelt, mag gebonden asbestmateriaal (asbestplaten) zelf verwijderd worden (en niet door een gespecialiseerde firma) indien de platen niet beschadigd en/of moeilijk verwijderd kunnen worden. Bij de verwijdering dienen wel een aantal maatregelen genomen te worden.
Zelfs beschadigde platen of platen waar de vezels zichtbaar zijn mogen zelf verwijderd worden indien dat geen aanleiding geeft tot wijzigen van de toestand.

De beoordeling daarvan is achteraf niet eenvoudig en kan ons inziens enkel voor of tijdens de werkzaamheden correct verlopen met als doel in te grijpen indien nodig. Naar onze mening moest de verwijdering van de platen niet gebeuren door een gespecialiseerde firma, maar mocht de klimop niet verwijderd worden van de platen.

Mogelijks werden de voorwaarden geschonden, en waren de platen wel moeilijk te verwijderen of gaf de verwijdering wel aanleiding tot wijziging van de toestand. In dat geval kunnen we alleen vaststellen dat die situatie mede door de inwoner gecreëerd is geweest aangezien hij geholpen heeft bij de verwijdering van de klimop. Wanneer de werken op een zondag worden uitgevoerd en de inwoner vraagt ’s avonds per mail of dat wel correct is, is het eventuele kwaad natuurlijk al geschied.

Tijdens het plaatsbezoek heeft de milieuambtenaar vastgesteld dat de asbesthoudende platen netjes werden gestapeld en niet gebroken waren, noch sterk verweerd.
Hij heeft toen ook contact opgenomen met de verantwoordelijke en hun ingelicht. De platen werden wel degelijk correct afgevoerd en de nodige attesten van verwerking werden door de milieuambtenaar bezorgd.

Calamiteiten ivm asbestverwijdering kunnen zeker gemeld worden bij de stadsdiensten. De handhavingsambtenaar of de lokale politie gaat bij meldingen steeds ter plaatse.”

 

Julien Borremans

 

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X