Overweg Neerkouter

Landelijke mobiliteit wordt één catastrofe in Zwalm?

Vanaf midden december gaar de spooroverweg langs Neerkouter dicht. De overweg ligt ongeveer halverwege tussen de overwegen van Munkzwalm ( Zuidlaan) en St.-Denijs-Boekel (Heufkensstraat)aan de Spoorweglaan (E3 in de volksmond)
Naast deze overweg zouden er op termijn nog plannen zijn om de overwegen aan de Rekegemstraat en de Bruggenhoek te sluiten. In het verleden werd er al een overweg gesloten ter hoogte van de Astridstraat. Het is de spoorwegbeheerder Infrabel die daar beslissingen rond neemt.
Het gevolg is dat bewoners van deze aanpalende straten kilometers gaan moeten omrijden. De belasting op de Zuidlaan gaat er nog groter mee worden. Zwalm heeft een uitgestrekt ruilverkavelingen wegennet. Door deze sluiting en mogelijke sluitingen in de toekomst gaat het centrum van Munkzwalm nog meer verkeer dienen te slikken waaronder zware landbouwmachines die nu ook al hun weg vinden door de centrumgemeente en dit op een slalommend parcours.
Men kan het dan hebben over de zwakke weggebruiker maar door de toekomstige situatie zou het wel eens kunnen dat deze nog meer in de verdrukking komt in het centrum van Munkzwalm.
Om het centrum van Munkzwalm enigszins leefbaarder te maken zou een overbrugging van de spoorweg eveneens tot de mogelijkheden behoren.
De komende maanden gaat het evenwel minder druk worden richting Hoofd want men gaat starten rond april 2020 met het archeologisch onderzoek ter hoogte van de zaaier langs de Noordlaan.
We hebben het nog niet over de knip in Paulatem maar op termijn zouden er heel wat knippen kunnen bijkomen door Zwalm in twee te delen door de spooroverwegen te sluiten op de lijn Kortrijk- Brussel. Dit gaat besparingen opleveren (onderhoud) maar de grote vraag is of dit de veiligheid ten goede komt?