‘Kies de (bestuurs)flater van het jaar.’

De balans van é én jaar ‘(wan)beleid’ door de sp.a


Geraardsbergen. Manneken Pis mag dan al 560 jaar worden, volgens de socialisten is dit is één van de weinige hoogtepunten in een heus annus horribilis voor de Oudenbergstad: ‘Op beleidsvlak dan toch. De CD&V — Open VLD — meerderheid heeft het vertrouwen van haar kiezers zwaar beschaamd. Het gevolg is dat het geloof in de politiek in onze stad op een dieptepunt zit.’ Daarom zal de sp.a de komende weken een flyer verspreiden waarin de burger de (bestuurs)flater van het jaar kunnen kiezen.

‘Het crapuleuze financieel beleid’
De sp.a verspreid vanaf volgende week een flyer waarin ze de burger vragen om de flater van het jaar te verkiezen. Volgens de socialisten staat de stad Geraardsbergen aan de rand van financi ële afgrond. ‘Door het crapuleuze financieel beleid van CD&V en Open VLD tijdens de vorige legislatuur is de stad immers virtueel failliet.’

Dat was volgens de sp.a al voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 al duidelijk. ‘De CD&V en de Open Vld wisten perfect dat er geen budgettaire ruimte was voor hun verkiezingsbeloftes. Over de financi ële afgrond waar ze de stad Geraardsbergen in gebracht hadden, werd natuurlijk níet gesproken tijdens de verkiezingscampagne. Waar ze ook niet over spraken, waren de plannen om de materniteit en het openluchtzwembad te sluiten, alsook de intentie om de belastingen te verhogen.’

Het bedrog van de CD&V en de Open Vld
Volgens de sp.a werd de burger door de huidige coalitie na de verkiezingen bedrogen. ‘Wat volgde was besparingsmaatregel na besparingsmaatregel.’ De sp.a lanceert voor het eindejaar een campagne waarin ze de burger oproept om ‘de flater van het jaar’ te verkiezen. ‘Het was niet makkelijk om slechts vijf flaters te kiezen uit de vele kemels die door de meerderheid geschoten werden.’

De vijf flaters van het jaar waar volgens de sp.a uit kan worden gekozen:

De sluiting van openluchtzwembad Den Bleek
‘Het oudste openluchtzwembad van Belgi ë, waar een aanzienlijk deel van de Geraardsbergenaars ooit een eerste lief opdeed, werd plotsklaps gesloten. De indruk wordt   gewekt dat men bepaalde dingen bewust heeft laten verloederen om hoge herstelkosten in te kunnen roepen als excuus.’

De sluiting van de materniteit
‘Als je als Geraardsbergse zwanger bent, voel je je kindje maar best op tijd komen, want je moet minstens twintig minuten rijden naar de dichtstbijzijnde materniteit. En zeggen dat we een erg goede materniteit hadden, met veel tevreden ‘klanten’…’

De halvering van de mantelzorgpremie
‘De CD&V profileert zich jarenlang als de pleitbezorger van de mantelzorgpremie en maakt daar ook een belangrijk programmapunt van bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vlak na de verkiezingen halveren ze dan die premie. Eens de stemmen zijn geteld, zijn beloftes snel geveld!’

De belastingverhoging
‘Tijdens de verkiezingscampagne werd door sommigen een belastingverlaging beloofd, z élfs door mensen die perfect wisten dat de budgettaire situatie van de stad precair is. Vlak na de verkiezingen werden de belastingen niet verlaagd, maar … verhoogd!’

Invoering van het nieuwe parkeerbeleid
‘ Het nieuwe parkeerbeleid werd op een zodanig klungelige manier ingevoerd en er was zo veel onduidelijkheid dat mensen elders gingen winkelen. De Geraardsbergse handelaars moeten niet alleen opboksen tegen baanwinkels en e-commerce, maar ook tegen … hun eigen stadsbestuur!’

Stemmen kan online of op papier. De sp.a zal tijdens de tweede helft van december een flyer hierover verspreiden over het hele Geraardsbergse grondgebied.
Voor meer info: https://www.facebook.com/GeraardsbergseSocialisten

Julien Borremans