Over het abdijpark: ‘Een uitdaging van formaat voor een locatie in Vlaanderen die er al tientallen jaren “uitgeteld” bijligt.’

Architect Koen Van Der Mynsbrugge reageert…


Foto: Koen Van Der Mynsbrugge


Geraardsbergen. Dit weekend meldde het regionaal nieuwsplatform Nuus al dat de stad Geraardsbergen geen geld heeft om de fundamenten van de Sint-Pietersabdij bloot te leggen. Geschiedkundigen zijn het er over eens dat het om een spectaculaire vondst gaat. Koen Van Der Mynsbrugge – architect van o.a. het Kenniscentrum — doet op zijn Facebookpagina het verhaal dat er in 2005 reeds een initiatief werd genomen om ‘het ondergronds archief’ op een ‘eigentijdse manier te ontsluiten.’ De authentieke gebouwen zouden worden vervangen door historisch correcte volume, opgetrokken in hedendaags materiaal. In deze volumes zouden allerlei faciliteiten worden aangeboden, zoals een stadsmuseum, symposiumfaciliteiten… Het spectaculaire idee werd afgewezen omdat ‘ons Geraardsbergen’ te klein is, en niet bij machte is zijn culturele rijkdom te dragen. Architect Van Der Mynsbrugge besluit: ‘Arm Geraardsbergen en vooral arm Vlaanderen…’

Reconstructie van het kloostergebouw en de abdijkerk
Dit weekend meldde het regionaal nieuwsplatform Nuus al over de spectaculaire opgravingen van de Sint-Pietersabdij in het Abdijpark. We onderstreepten ook dat de stad geen geld heeft om de oude fundamenten te ontsluiten.
Op zijn Facebookpagina doet Koen Van Der Mynsbrugge — van het gelijknamige architectenburo en architect van o.a. het Kenniscentrum — het verhaal dat er reeds in 2005 een voorstel was om het gesloopte kloostergebouw tussen het abtenhuis en de abdijkerk te reconstrueren en terzelfdertijd ‘het ondergronds archief van de site permanent te ontsluiten’.

Volgens Van Der Mynsbrugge moesten de gesloopte gebouwen vervangen worden door historisch correcte, nieuwe volumes, opgetrokken in hedendaags materiaal. De archeologische rijkdom van de abdij moet permanent ontsloten worden en opengesteld worden voor het publiek.
In de nieuwe glazen gebouwen konden voor het publiek allerlei functies worden aangeboden, zoals een stadsmuseum, symposiumfaciliteiten…

Geraardsbergen te klein?
Architect Van Der Mynsbrugge onderstreept het belang van de ontsluiting van deze heel belangrijke archeologische vondst: ‘Geraardsbergen houdt een groot deel van zijn historisch verworven kapitaal letterlijk slapend toegedekt door aarde en steen, volgens sommigen beschermd, volgens velen een gemiste kans.’

Van Der Mynsbrugge reageert scherp over de gemiste kans: ‘Een uitdaging van formaat voor een locatie in Vlaanderen die er al tientallen jaren “uitgeteld” bijligt.’ Een inderhaast aangevraagd facultatief advies, zonder dossier, aan de provinciale dienst erfgoed, was voldoende om de ontluikende Geraardsbergse hoop te fnuiken. Hoe deze provinciale dienst erover denk is lang gekend, hoe er in Vlaanderen omgegaan wordt met het archeologisch erfgoed ook.’

‘Het komt echter bij velen hard aan te moeten vaststellen hoe men elders wel — en op grandioze wijze — zijn culturele rijkdommen aanspreekt en ter beschikking stelt van zijn bevolking. Of dienen we alweer te besluiten met: …arm Geraardsbergen en vooral arm Vlaanderen…’

Julien Borremans