‘De verkoop van de Oude Trambaan zal voor de rechtbank definitief worden verhinderd.’


Geraardsbergen. De gouverneur van Oost-Vlaanderen nam de beslissing tot de vernietiging van een beslissing van het College van Burgemeester en schepenen betreffende de actualisatie van de verkoop van de Oude Trambaan aan de Astridlaan. Door deze beslissing moest de verkoop van de wegel worden geschorst. Maar daarmee is de kous niet af. De eigenaar van het bouwperceel aan de Oude Trambaan wil de publiekrechterlijke erfdienstbaarheid van de doorgangsweg aan de Astridlaan voor de toekomst garanderen en daardoor de verkoop onmogelijk maken.

De gouverneur van Oost-Vlaanderen nam de beslissing tot de vernietiging van het College van Burgemeester en schepenen betreffende de actualisatie van de verkoop van de Oude Trambaan aan de Astridlaan. De bal werd door gemeenteraadslid Stephan Bourlau (Het Alternatief) aan het rollen gebracht, toen hij op 15 januari 2020 een klacht tegen de beslissing bij de gouverneur neerlegde. Bourlau krijgt over de ganse lijn gelijk van de gouverneur.

Door de beslissing van de gouverneur moest het stadsbestuur de verkoop van de Oude Trambaan schorsen. De gouverneur:   ‘De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 november 2019 van de stad Geraardsbergen tot actualisatie van het verkoopdossier inzake openbare verkoop van een deel van een perceel stadseigendom gelegen langs de Astridlaan (trambaan) wordt vernietigd.’ De gouverneur tilde zwaar aan het feit dat de actualisatie van de verkoop enkel door het College van Burgemeester en Schepenen werd genomen en de gemeenteraad niet passeerde. Het is de vraag wat het stadsbestuur de komende dagen zal ondernemen om het dossier toch vlot te krijgen.

De eigenares van het bouwperceel aan de Oude Trambaan wil een garantie tot het behoud van de publiekrechterlijke erfdienstbaarheid of het recht op doorgang van deze openbare weg. Daarmee wil ze eigenlijk de verkoop van de Oude Trambaan definitief verhinderen. Het dispuut zal voor de rechtbank worden verdergezet.

Julien Borremans