Hommeles binnen het participatietraject ‘Den Bleek’. Verschillende leden nemen ontslag.

Marleen Francq: ‘Er is een gebrek aan transparantie en participatie!’

 


Geraardsbergen. Het Nieuwsblad meldde dat de opmaak van een voorontwerp voor de site Den Bleek in volle gang is. De heraanleg van de site zal ten vroegste in de loop van 2021 worden aangevat. Om aan de site een nieuwe invulling te geven, startte het stadsbestuur — in samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) — een participatietraject. Het actiecomit é Den Dok Blijft is veel minder tevreden over het participatietraject en meldt dat intussen drie leden uit onvrede over de gang van zaken in de kerngroep ontslag namen. Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen is één van die drie: ‘Het RLVA is niet op participatie gericht en de communicatie verloopt erg stroef.’ Luc Swartebroeckx stelde aan het stadsbestuur eveneens voor om een haalbaarheidsstudie in verband met het behoud van het openluchtzwembad te bestellen, maar de het bestuur wees dit voorstel resoluut van de hand. Voor Swartebroeckx deed dit de deur dicht.
Marleen Francq onderstreept tevens dat het RLVA niet onafhankelijk kan optreden omdat het door bepaalde belangen wordt gebonden. Ook mist, volgens de woordvoerster van het actiecomit é, het project de nodige transparantie en werden mogelijke sterkhouders van het project niet eens gecontacteerd.  

Start heraanleg in de loop van 2021
Na de sluiting van het openluchtzwembad besliste het stadsbestuur om aan de site Den Bleek een nieuwe invulling te geven. Het Nieuwsblad meldde dat de opmaak van een voorontwerp voor de site Den Bleek in volle gang is. Ten vroegste in het najaar zal er een definitief ontwerp zijn. Volgend jaar kan dan gestart worden met de aanvraag van de vergunningen en vervolgens met de heraanleg van de site.

Om aan de site een nieuwe invulling te geven, startte het stadsbestuur — in samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) — een participatietraject. Het stadsbestuur en het RLVA bogen zich — samen met vertegenwoordigers van de burgerbeweging zoals het actiecomit é Den Dok Blijft — over het voorontwerp van de heraanleg. Het uiteindelijke project wordt ‘een laagdrempelige en recreatieve plaats voor ontspanning, sport, spel en ontmoeting voor jong en oud’. De kuip van het zwemdok zou behouden blijven.

‘RLVA is helemaal niet onafhankelijk.’
Volgens Marleen Francq van het actiecomit é Den Dok Blijft wordt er vooral gefocust op de ontharding van de site. ‘Daarmee is het lot van de ganse Bleeksite bezegeld’, aldus Marleen Francq. De woordvoerder van het actiecomit é wil daarmee duidelijk maken dat het openluchtzwembad in dit traject onmogelijk kan behouden blijven. Marleen Francq vindt het jammer dat het RLVA geen open kaarten heeft gespeeld. ‘In werkelijkheid zit de kostprijs van Regionaal Landschap in de onthardingssubsidie zelf, m.a.w. Regionaal Landschap moet dus wel die ontharding nastreven en ook laten uitvoeren om op deze wijze te worden betaald. Van onafhankelijkheid gesproken.’

Ook binnen de kerngroep loopt de communicatie niet gesmeerd, aldus Marleen Francq. ‘Op iedere vergadering waren telkens ambtenaren aanwezig om de communicatie bij te sturen. Bij de laatste vergadering werd zelf externe versterking aangerukt.’

Intussen hebben drie leden van de kerngroep uit onvrede met de gang van zaken ontslag genomen. Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen was één van die drie: ‘Het RLVA is niet op participatie gericht en de communicatie verloopt erg stroef.’ Luc Swartebroeckx stelde aan het stadsbestuur eveneens voor om een haalbaarheidsstudie in verband met het behoud van het openluchtzwembad te bestellen, maar de het bestuur wees dit voorstel resoluut van de hand. Voor Swartebroeckx deed dit de deur dicht.

‘Belangrijke sterkhouders ontbreken.’
Volgens Marleen Francq werd het Gemeenschapsonderwijs — mede-eigenaar van de site — niet een gecontacteerd: ‘Het is ons ook een raadsel hoe men naar de pers kan stappen om de indruk te geven dat alles traag maar wel vlot loopt als zelfs de mede-eigenaar van Den Bleek, zijnde het Gemeenschapsonderwijs, nog niet eens werd gecontacteerd om concrete afspraken te maken.   Als het Gemeenschapsonderwijs zou afhaken dan blijft er echt niet veel oppervlakte over om voorwerp van een serieus project te zijn.’ Er zou zelf geen afvaardiging van het Gemeenschapsonderwijs in de kerngroep aanwezig zijn.

Ook werd volgens Marleen Francq de middenstand van Geraardsbergen bij de nieuwe invulling niet betrokken. ‘Het project mist de nodige transparantie, zeker wat betreft de komst van mogelijke horeca.’ Volgens het actiecomit é moet het project dringend worden opengetrokken naar belangrijke sterkhouders. ‘Het project moeten worden opengetrokken en veel breder worden gedragen. Den Bleek had met zijn dok een sociale functie, als laagdrempelige ontmoetingsplaats.   Dit concept dient te worden behouden.’

Op dinsdag 3 maart zal het actiecomit é Den Dok Blijft de gemeenteraad omtrent de toekomstige invulling van Den Bleek toespreken.

Julien Borremans

 

 

 

X