Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek: ‘220 gezinnen kregen in 2019 een huurwoning toegewezen’.


Geraardsbergen. Dat de woonnood in Vlaanderen veel groter is dan vaak wordt gezegd, is een open deur intrappen. Alleen al in de regio waar de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek (SHM Denderstreek) actief is staat de teller van het aantal kandidaat-huurders op onze inschrijvingslijst op 5.769 gezinnen (waaronder 4.039 Belgen en 1.730 niet-Belgen). Gedurende 2019 werden 1.114 nieuwe aanvragen ingeschreven. De verwachting is dat door de huidige crisis dat dit aantal volgend jaar nog zal toenemen. 220 gezinnen kregen in 2019 een huurwoning toegewezen.

SHM Denderstreek leverde het voorbije jaar 140 nieuwbouw woningen en appartementen op en huisvest vandaag meer dan 2000 gezinnen. Het voorbije jaar vonden ook 41 sociale kopers hun weg naar de nieuwbouwprojecten. Hierdoor konden gezinnen een kwalitatieve woning kopen die voldoet aan alle huidige milieu- en energienormen. Woningen die, omdat ze casco verkochten worden, wel zelf naar eigen smaak konden afwerken.   Eind december noteerde SHM Denderstreek 387 kandidaten die zich registreerden om een woning te kopen.

SHM Denderstreek koos er in 2019 ook voor om nog meer te investeren in leefbaarheid door het inschakelen van twee huurbegeleiders. Ze zullen het sociaal beleid verder mee vormgeven en uitrollen. Naast de nieuwbouwprojecten gaat een groot deel van de aandacht uit naar renovatie, onderhoud en herstellingen. SHM Denderstreek vernieuwt systematische de dakisolatie, condenstatieketels, buitenschrijnwerk en beglazing. Om dat de huurders vaak tot de sociaal zwaksten van onze samenleving behoren, vindt SHM Denderstreek het niet meer dan vanzelfsprekend om ons patrimonium energiezuiniger te maken. Met lopende projecten in 13 steden en gemeenten engageert de organisatie zich dan ook om voor iedereen die nood heeft aan kwalitatieve, sociale huisvesting de volgende jaren een betrouwbare partner te zijn.