Kenniscentrum pas klaar tegen tweede helft 2022. Kostprijs boven €12 miljoen

‘Momenteel wordt onderzocht of een drielaags parkeergebouw kan worden opgericht op de site zelf.’


Geraardsbergen. Op de gemeenteraad van dinsdag 10 november vroeg St éphan Bourlau (Het Alternatief) naar een stand van zaken in verband met de bouw van het Kenniscentrum. De totale kost van het Kenniscentrum zal zeker meer dan €12 miljoen kosten. De opening wordt voorzien in de tweede helft van 2022.

Tijdens de laatste gemeenteraad informeerde St éphan Bourlau (Het Alternatief) naar de stand van zaken van de bouw van het Kenniscentrum. De eerste fase — de besloten ruwbouw — kost tot op heden €4.985.000, zonder de erelonen die oplopen tot zowat €320 000.

Verkoop van gebouwen
Schepen van Cultuur Ann Panis (Open Vld): ‘De totale kost van het Kenniscentrum zal ongeveer 12 miljoen bedragen omdat het stadsbestuur besloten heeft de twee hoogste verdiepingen in te richten voor stadsdiensten. Om deze investering te realiseren/financieren zullen zowel de verouderde bibliotheekgebouwen en het OCMW gebouw in de Kattestraat op termijn verkocht worden.’

De tweede fase — het afwerken en inrichten van de 1ste (de bibliotheek), 2de, 3de verdieping, het gelijkvloers en het archief (-1ste verdieping) — moet nog worden uitgevoerd. De aanbesteding wordt momenteel afgewerkt door de architect. De 2de en 3de verdieping zullen worden ingericht voor de stadsdiensten, zoals de financi ële dienst, de personeelsdienst, de dienst economie, de dienst samenleving, openbare werken… De mogelijke kostprijs bedraagt €6 650 000. De opening van het Kenniscentrum wordt voorzien in de tweede helft van 2022.

Drielaags parkeergebouw
In de derde fase wordt de Leliesite aangepakt. ‘In de Lelie zullen diensten die zich nu op de site van de Kattestraat bevinden, gedeeltelijk   worden ondergebracht’, vult schepen Ann Panis aan. Het budget moet nog worden opgemaakt.

De mobiliteits- en parkeerproblemen die het Kenniscentrum met zich mee zullen brengen, vormen nog voorwerp van onderzoek. ‘Mobiliteit anno 2020 is meer dan zorgen voor de inrichting van parkeerplaatsen voor auto’s. Het aanbod parkeergelegenheid voor fietsers moet minstens even belangrijk zijn. Momenteel wordt overigens onderzocht of een drielaags parkeergebouw kan worden opgericht op de site zelf’, geeft Ann Panis nog mee.

Julien Borremans