Sandra Van de Walle, verantwoordelijke Beauprez: ‘Corona heeft het uiterste van ons gevraagd, maar we zijn er sterker uitgekomen.’


Grimminge. Sandra Van de Walle (36) neemt sinds twee jaar de dagelijkse leiding van Beauprez Service Residenties en Senior Resort De Kloef op zich. Ze is nieuw in de sector. Veel tijd om rustig in de job te groeien had ze niet. De coronapandemie sloeg ook in Beauprez genadeloos toe. ‘Er waren heel wat besmettingen en verschillende bewoners met onderliggende gezondheidsproblemen hebben het niet gehaald.’ Een aantal Medewerkers raakte eveneens besmet. ‘Deze crisis heeft heel wat van het team gevraagd. We zijn tot het uiterste moeten gaan maar we zijn er sterker uitgekomen. We weten waar onze sterktes en vooral onze werkpunten liggen.’ Sandra is een jonge, erg ambitieuze vrouw die zowat permanent tussen de bewoners leeft. De afgelopen periode heeft zwaar op haar gewogen. We hadden een gesprek met Sandra Van de Walle over wat haar drijft in haar engagement.

Sandra Van de Walle (36) neemt sinds twee jaar de dagelijkse leiding van Beauprez Service Residenties en Senior Resort De Kloef waar. Momenteel verblijven er in beide residenties samen 85 senioren, waarvan 70 in Residentie Beauprez. Beauprez Service Residenties is een priv é-initiatief, zeg gerust een familiaal bedrijf. Het is gelegen aan de groene oevers van de Dender in Grimminge. Residentie Beauprez verhuurt assistentiewoningen en biedt tevens verpleging, opvolging van medicatie en een was-, strijk- en poetsdienst aan. Er is een oproepsysteem en een permanentie de klok rond. Residentie Beauprez biedt ook maaltijden aan en beschikt over een professionele keuken.

‘De bewoners moeten in zekere mate zelfredzaam zijn om in Residentie Beauprez te resideren. Uiteraard is er een ruime omkadering ter ondersteuning maar de senioren moeten voldoende mobiel zijn.’

Een jonge, frisse en dynamische verschijning…
‘Beauprez Service Residenties is de laatste jaren fel gegroeid’, geeft Sandra Van de Walle mee.   ´Momenteel zijn er 70 assistentiewoningen in Residentie Beauprez en 17 in Senior Resort De kloef. We plannen nog 4 assistentiewoningen rechtover de Kloef en in de Dagmoedstraat te Schendelbeke staan er nog eens 14 in de steigers’. Stefaan Premereur en Sandra Van de Walle hebben de dagelijkse leiding over de organisatie. Stefaan werkt sinds kort meer achter de schermen, terwijl Sandra als verantwoordelijke voor de dagelijks werking naar voren treedt.

Sandra is een jonge, frisse en dynamische verschijning met een atypische aanpak. Ze is relatief nieuw in de sector. Ze werkt sinds 2017 voor Beauprez. Voordien liep ze stage. ‘Ik ben gestart als stagiaire en had totaal geen ervaring in de zorgsector. In Beauprez ben ik onderaan de ladder begonnen en heb ik de gehele organisatie doorlopen. Eerst werkte ik als poetshulp. Nu en dan nam ik er wat administratief werk bij. Mijn takenpakket werd al snel uitgebreid. Ik kreeg een opleiding om medewerkers aan te sturen, planningen op te maken, sollicitaties te organiseren en nog veel meer.’

‘De aanpak van de coronapandemie vraagt het uiterste.’
Veel tijd om rustig in haar nieuwe uitdaging te groeien, kreeg ze niet. Haar managementcapaciteiten werden door de coronapandemie ernstig op de proef gesteld. ‘De eerste golf ging aan ons voorbij maar de tweede sloeg des te harder toe. De eerste besmettingen werden eind oktober vastgesteld. Daarna volgden een aantal hectische weken. Na de eerste testen besloten we — in overleg met de coördinerende en adviserende arts (CRA) en de verpleegkundigen — om onze deuren te sluiten. Er waren veel besmettingen.’ De organisatie werd op de proef gesteld. ‘Met de beperkte middelen hebben we ons aardig uit de slag kunnen trekken’, vertelt Sandra.

Begin november werden er 37 besmettingen vastgesteld. Ook bij het personeel sloeg COVID-19 toe. Verschillende medewerkers raakten besmet en moesten daardoor in quarantaine gaan. Intussen zijn er verschillende senioren met onderliggende gezondheidsproblemen bezweken aan de ziekte. ‘Als team werden we op de proef gesteld maar ik kan gerust met de hand op het hart zeggen dat we er een heel stuk sterker zijn uitgekomen. Verschillende medewerkers kregen het hard te verduren maar we konden rekenen op vrijwilligers, kennissen en vrienden om ons in deze barre tijden bij te staan.’ Intussen gaat het veel beter. Momenteel zijn er geen besmettingen meer. Sinds 28 november wordt bezoek op afspraak toegelaten.

Hectische weken
Als leidinggevende werd Sandra voor de leeuwen gegooid. ‘Het was een periode van vallen en opstaan. Ik kreeg heel wat feedback van de verpleegkundigen. Het agentschap Zorg en Gezondheid verzorgde verschillende opleidingen op maat. Daardoor konden we met onze zorg beter op de omstandigheden inspelen.’

Hoe reageerde de omgeving van de bewoners op deze hectische omstandigheden? ‘De zorg voor de bewoners was voor ons prioritair. Nadien kregen we van familie, kennissen en vrienden de kritiek dat we hen onvoldoende hadden ingelicht. ‘Het was niet onze bedoeling om de omgeving van de bewoners ongerust te maken. We hadden onze handen meer dan vol. Het was dan ook niet eenvoudig om de juiste communicatie te organiseren.’

De druk op de organisatie bereikte haar hoogtepunt toen bleek dat Sandra ook positief was. Ze moest dan ook in quarantaine gaan, wat de organisatie nog meer onder druk zette. ‘In overleg met de CRA heb ik me zo actief mogelijk in de werking ingeschakeld. Zowel als leidinggevende als op menselijk vlak heeft dit heel veel van mij gevraagd. Het liep niet steeds van een leien dakje. Soms liepen de spanningen op, maar uiteindelijk vecht iedereen voor hetzelfde doel: een zo goed mogelijke zorg voor de bewoners.’

Jong en ambitieus
Sandra is een jonge vrouw die vrijwel permanent ter beschikking van de bewoners staat en hierbij kan rekenen op steun en respect van de omgeving. ‘Ik word niet door iedereen ten volle gesteund maar er zijn toch wel enkele mensen die mij krediet geven en bij wie ik voor advies en goede raad terecht kan. De meeste beslissingen worden trouwens in team genomen. Dat geeft zekerheid en ruggensteun. Ik ben jong en ambitieus en bereid deze offers te brengen.’

‘Bovendien heeft Beauprez een aantal sterke troeven waardoor we een groeimarge hebben. We bieden immers ruime assistentiewoningen aan, met een goede omkadering. We zijn een familiaal bedrijf met een warme sfeer. We hebben een sterke band met de bewoners en de medewerkers. We zijn er steeds voor de bewoners. Als verantwoordelijke ben ik permanent bereikbaar. Ik leef voor mijn werk.’

Wat zijn de uitdagingen? ‘Uit de coronacrisis hebben we geleerd dat we als team ons verder moeten bekwamen om een zorg op maat van iedere bewoner aan te bieden. Daar zijn we nu volop mee bezig.’

Julien Borremans

 

X