Extra uitgaven van meer dan twee miljoen euro door stadsbestuur zorgt voor onbegrip en furieuze reacties


1,5 miljoen euro extra uitgaven voor het Kenniscentrum en 400.000 euro voor het Abdijpark.


Geraardsbergen. Het stadsbestuur heeft beslist om een budgetverhoging van €2.093.000 door te voeren. €1.499.000 gaat naar het Kenniscentrum. In het budget zit de aanpak van de Leliesite niet vervat, wat nog voor extra uitgaven zal zorgen. De renovatie van het Abdijpark kent een meeruitgave van €400.000. €194.000 gaan naar andere uitgaven. De oppositie reageert furieus. St éphan Bourlau (Het Alternatief) maakt gewag van ‘onbehoorlijk bestuur’. Emma Van der Maelen (sp.a) verwijt de meerderheid een gebrek aan visie en planning. Ilse Roggeman (N-VA) heeft het over ‘een budgetontsporing’. Hans De Gent (Het Vlaams Belang) laat een gelijkaardig geluid horen.

Recent besliste het stadsbestuur om voor het Abdijpark, het Kenniscentrum en een aantal andere werken een budgetverhoging door te voeren. Voor het Abdijpark gaat het concreet om een verhoging van €400.000. De extra kost heeft te maken met het afvoeren van het slib uit de vijver. Volgens Martin Duwyn — schepen van Milieu — is er een slechtere codering van de slibanalyse, wat de hogere kost veroorzaakt. ‘Het gaat dan ook over bijna 3.900 m ³ dat moet worden afgevoerd, een immense hoeveelheid.’ In de budgetverhoging zit ook de hogere kost voor het herstel van de wandelpaden. ‘Er moeten veel meer funderingen worden hersteld dan eerst gedacht.’ Daarnaast zijn er nog enkele onvoorziene uitgaven waaronder een borstwering en een trap in de Boelarestraat als extra toegang tot het park.

Bugdetexplosie Kenniscentrum?
Ook voor het Kenniscentrum — gelegen op de site achter het Administratief Centrum — wordt een stevige budgetverhoging van €1.449.000 doorgevoerd. Schepen van Cultuur Ann Panis: ‘De verhoging van €1.299.000 in de meerjarenplanning omvat toevoeging vast en los meubilair bibliotheek en archief, aanleg van de buitenomgeving, actualisatie van de ramingen en een inschatting van de inflatie. Het budget wordt grotendeels verschoven naar 2021-2023.’
Om de gepaarde mobiliteits- en parkeerproblemen aan te pakken, wordt in een parkeergebouw met 3 verdiepingen geïnvesteerd. Daarvoor organiseert het stadsbestuur een budgetverhoging van €200 000.

De totale kost van het Kenniscentrum zal zeker meer dan €12 miljoen bedragen. De opening wordt voorzien in de tweede helft van 2022. In het budget zit de aanpak van de Leliesite niet vervat. In de Lelie zullen diensten die zich nu op de site van de Kattestraat bevinden gedeeltelijk worden ondergebracht. Deze werken zullen opnieuw voor een budgetverhoging zorgen. Om een deel van de investeringen te betalen zal het stadsbestuur een aantal gebouwen verkopen. Schepen van Cultuur Ann Panis (Open Vld): ‘Om deze investering te realiseren/financieren zullen zowel de verouderde bibliotheekgebouwen als het OCMW- gebouw in de Kattestraat op termijn worden verkocht.’

‘Onbehoorlijk bestuur’
St éphan Bourlau (Het Alternatief) verwijt de meerderheid onbehoorlijk bestuur: ‘Wat betreft het verkeerd inschatten en opstellen van een budget voor het uitvoeren van werken, is dit bestuur niet aan zijn proefstuk toe. Het begint nu toch wel de spuitgaten uit te lopen. Het gebrek aan behoorlijke voorbereiding voor investeringen met verregaande financi ële consequenties mag gerust als ‘onbehoorlijk bestuur’ worden bestempeld. De inwoners van deze stad dreigen daar de dupe van te worden. Mocht deze werkwijze in de priv ésector worden gehanteerd dan waren bevoegden al lang ontslagen. Geraardsbergen verdient beter.’
Hans De Gent (Het Vlaams Belang) laat een gelijkaardig geluid horen: ‘Dergelijke investeringen had het stadsbestuur bij aanvang moeten voorzien. Dit kan men moeilijk als ‘goed bestuur’ omschrijven.’

Emma Van der Maelen, fractieleidster van de sp.a, ergert zich blauw aan het gebrek aan visie en planning van het stadsbestuur en gaf dit mee in de gemeenteraad. ‘Door de onzorgvuldige planning van de meerderheid ontspoort het budget en kunnen we nog steeds niet genieten van een groene long in het stadscentrum’. Ook wat het Kenniscentrum betreft, stelt Van der Maelen dezelfde reflex vast: ‘Het stadsbestuur moest toch van bij aanvang van het project op de hoogte zijn geweest dat het Kenniscentrum meubels nodig heeft, dat de buitenomgeving moest worden aangelegd en dat er een gebrek aan parkeerruimte was. Waarom werd dit niet van in het begin gebudgetteerd?’

Van budgetontsporing naar virtueel failliet
Volgens Ilse Roggeman (N-VA) heeft de stad bij aanvang van de planning van het Kenniscentrum de zaken te rooskleurig voorgesteld. ‘Enkele jaren later staan we verstomd bij de vaart waarmee het budget stijgt. We kunnen gerust gewag maken van een budgetontsporing. Nu blijkt dat er bij gebrek aan parkeerruimte een parkeertoren op de site van het Kenniscentrum moet worden gebouwd. De kost wordt geschat op €200 000, wat erg weinig is. Mogen we hiervoor later ook nog een budgetverhoging verwachten? Dan dient de Lelie nog te worden aangepakt. Wat zal het prijskaartje daarvan zijn?’

Ilse Roggeman haalt snoeihard uit: ‘Het lijkt er dus meer en meer op dat de bouw van het Kenniscentrum de oorzaak is van het virtuele failliet van onze stad en de sluiting van het open dok.’

Julien Borremans

Kenniscentrum pas klaar tegen tweede helft 2022. Kostprijs boven €12 miljoen

 

 

X